Ελλάδα

Εκλογές: Διευκρινιστικές πληροφορίες από το Δήμο Ηρακλείου

Πληροφορίες για τις εκλογές της Κυριακής, που αφορούν μεταξύ άλλων στο τι γίνεται σε περίπτωση μη αναγραφής εκλογέων στους καταλόγους, πώς πολίτες με αναπηρία που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν να το κάνουν χωρίς ταλαιπωρία, πώς και πού ψηφίζουν οι ετεροδημότες, αλλά και στο ποιοι έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν", δίνονται από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που εκλογείς δε συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή είναι εκλογείς που έχουν παραλειφθεί, θα πρέπει να γνωρίζουν ποια διαδικασία χρειάζεται να ακολουθηθεί προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσουν.

Χρήσιμοι είναι και οι αριθμοί τηλεφώνων που αναφέρονται παρακάτω και δίνονται από το Δήμο προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 59/31-12-2014 που αφορά στους πολίτες με αναπηρία, λαμβάνονται από την Πολιτεία τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των εκλογέων με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν αμαξίδιο ή άλλο συναφές μηχάνημα, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους διευκολύνει, κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τμήμα.

Οι γεννηθέντες το έτος 1997 δε θα ψηφίσουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, γιατί δεν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, επειδή η σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους θα λάβει χώρα από 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου 2015.

Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr), στο "Μάθε πού Ψηφίζεις".

Το Σάββατο 24/1 από 7:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. και την Κυριακή 25/1 από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ. θα μπορούν να επικοινωνούν:

1. Με τα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2813/401000, 2813/406304-7, 2813/409876-7, καθώς και στα περιφερειακά ΚΕΠ:

*Τεμένους: 2813400507-8,

*Γοργολαΐνη: 2823400031-33,

*Παλιανής: 2813400810.

2. Με το Δημοτολόγιο του Δήμου Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2813/409315, 2813/409301 και 2813/409302.

3. Με το Ληξιαρχείο του Δήμου, στα τηλέφωνα 2813/409397, 2813/409386.

4. Με το Πολύκεντρο του Δήμου, όπου ενεργοποιούνται οι τηλεφωνικές γραμμές 2813/409151, 2813/409160 και 2813/409162 οι οποίες θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 23/1, το Σάββατο από 09:00 έως 19:00, καθώς και την Κυριακή 25/1 από 07:00 έως 19:00.

Οι ετεροδημότες

Στις βουλευτικές εκλογές δίνεται η δυνατότητα στους ετεροδημότες εκλογείς να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση έως την 31η Οκτωβρίου 2014 ή δεν έχουν προβεί σε ανάκληση προηγούμενης αίτησης.

Οι ετεροδημότες ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, σε ειδικά, αμιγή ή μεικτά, εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών. Τα ανωτέρω ειδικά (αμιγή ή μεικτά) εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών συνιστώνται μόνο στις πρωτεύουσες των νομών, με εξαίρεση τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος αποτελεί η εγγραφή, για όλη την εφετειακή περιφέρεια, 40 τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων, που ανήκουν στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.

Για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας οι εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι.

Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, φέρουν για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ψηφοφόρος, την αντίστοιχη ένδειξη, καθώς και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου.

Η δημοτική Αρχή, όπου συνιστώνται τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών, εκδίδει και δημοσιεύει πρόγραμμα ψηφοφορίας που περιλαμβάνει την ημέρα ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας.

Οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών απαγορεύεται να ψηφίζουν στο δήμο στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι φέρουν, προ του ονόματος, την ειδική ένδειξη "Ε" για όσους εκλογείς ψηφίζουν με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Η ανωτέρω ένδειξη καταχωρίζεται και παραμένει έστω και εάν ο εκλογέας εγγραφεί σε άλλο κατάλογο ετεροδημοτών λόγω μεταβολής του τόπου διαμονής του.

Στην περίπτωση αυτή, ο ετεροδημότης διαγράφεται από τον προηγούμενο ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.

Η διαγραφή της ένδειξης «ετεροδημότης» γίνεται, επίσης, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ετεροδημότη εκλογέα.

Στο Δήμο Ηρακλείου έχουν συσταθεί 3 εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών - 2 αμιγή και ένα μεικτό - τα οποία θα λειτουργήσουν στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (Φιλελλήνων και Σκεπετζή) στις εργατικές κατοικίες περιοχή Μπεντεβή.

Να σημειωθεί ότι στις βουλευτικές εκλογές δεν εκδίδεται βεβαίωση κατοικίας ως δικαιολογητικό σε όσους δεν ψηφίζουν στο Δήμο Ηρακλείου.

Σχόλια