Ελλάδα

Ερωτήσεις προς τους υποψήφιους για 4 κρίσιμα ζητήματα

Μπροστά στις κρίσιμες αυτές εκλογές για τη χώρα και επειδή είναι πιθανότερο  ότι, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, οι πολιτικές ανάκαμψης της οικονομίας να ενταθούν προς την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων ο «κοινός τόπος» απευθύνει προς τους υποψήφιους βουλευτές και τα κόμματά τους τέσσερις απλές ερωτήσεις για τα ζητήματα που θεωρούμε κρίσιμα για τη βιωσιμότητά τους και τη δίκαιη χρήση των δημόσιων αγαθών:

1) Πώς αξιολογείτε τη σκοπιμότητα αλλά και τους κινδύνους ρύπανσης και τις επιπτώσεις στον τουρισμό, στην αλιεία, στην οικονομία κ.ά. από τις εξορύξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου που σχεδιάζονται στις κλειστές γειτονικές μας θάλασσές;

2) Πώς αξιολογείτε τη σκοπιμότητα αλλά και τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στο τοπίο και την οικονομία από την προώθηση βιομηχανικής κλίμακας ενεργειακών έργων μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, δάση, κορυφογραμμές, γεωργική ή κτηνοτροφική γη, όπως π.χ. στην περίπτωση της Κρήτης, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς τη θέσπιση ορίων;

3) Θεωρείτε θεμιτή και σε ποιό βαθμό, την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης, των αεροδρομίων, των οδικών αρτηριών, των δομών περίθαλψης, δασών, παραλιών και δημόσιας περιουσίας όπως π.χ. η παραλία του Καρτερού ή η πρώην αμερικάνικη βάση στις Γούρνες του Ηρακλείου;

4) Πώς αξιολογείτε τις επιπτώσεις από την ιδιωτική πολεοδόμηση και από τις σχεδιαζόμενες μεγάλες παραθεριστικές υποδομές με γήπεδα γκολφ σε προστατευόμενες περιοχές και παραλίες όπως π.χ. στην περίπτωση του Κάβου Σίδερο και αλλού;

Σας παρακαλούμε να είστε σύντομοι και συγκεκριμένοι. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται άμεσα στο διαδίκτυο και κοινοποιούνται στα ΜΜΕ.

Ο «κοινός τόπος» είναι μια πρωτοβουλία συνεννόησης για τα κοινά που συστάθηκε από πολίτες που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών αντιλήψεων. Σκοπός του είναι να φέρει σε κοινή δράση ανθρώπους που τους ενώνει η ανησυχία για την εμπορευματοποίηση και υπερεκμετάλλευση κοινών αγαθών όπως το νερό, το έδαφος, το υπέδαφος, η φύση, η βιοποικιλότητα, το τοπίο, τα δάση, η θάλασσα, ο αιγιαλός, η παραλία, ο δημόσιος χώρος, οι υποδομές, η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία, η στέγη, ο πολιτισμός, η ιστορία κ.λπ. Θεωρούμε ότι η κοινωνία έχει υποχρέωση να προστατεύει τα δημόσια αγαθά και να ελέγχει αποτελεσματικά τους θεσμούς στους οποίους αναθέτει τη διαχείρισή τους ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και βιώσιμη χρήση τους. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πολιτική, οποιουδήποτε ιδεολογικού πλαισίου για τη διαχείριση των κοινών αγαθών, πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο κοινό όφελος, να είναι απόρροια συλλογικών διαδικασιών και να βρίσκεται στον αντίποδα του ατομισμού, του αποκλεισμού, της συσσώρευσης και της κερδοσκοπίας.

Περισσότερα στο www.koinos-topos.org

Σχόλια