Ελλάδα

Παράταση 17 ημερών για την αξιολόγηση

Παράταση 17 ημερών έδωσε το υπουργείο Παιδείας για την καταχώριση των αξιολογήσεων από όλους τους αξιολογητές, και όχι μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το πλήθος των αξιολογούμενων ξεπερνά τους 200.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί ότι τροποποιείται η Υ.Α. 12402/26-11-2014 και παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων από όλους τους αξιολογητές στην πλατφόρμα αξιολόγησης μέχρι και τις 17/1/2015.

Υπενθυμίζεται ότι η ΥΑ 120402 μεταξύ των άλλων ανέφερε τα εξής:

Από 4/12/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν στη πλατφόρμα αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους.

Ειδικότερα σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που το πλήθος των αξιολογουμένων ξεπερνά τους 200 εκπαιδευτικούς ανά αξιολογητή παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης μέχρι και τις 17/1/2015.

Σχόλια