Ελλάδα

Επαγγελματικό Πρόγραμμα στη "Συνθετική Ψυχοθεραπεία"

Τετραετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη "Συνθετική Ψυχοθεραπεία" πρόκειται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο στα Χανιά. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννης Νέστορος, ενώ η διοργάνωση γίνεται από τον Τεχνοβλαστό του Π. Κρήτης "Σύγχρονα Αμφιαράεια", σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (eiip). Στην Κρήτη την διοργάνωση στηρίζει το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα μαθήματα θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα Lektorio, Μίνωος 31.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος: Από το 2009, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας προσφέρει τετραετή κύκλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Όλοι οι διδάσκοντες και οι επόπτες είναι έμπειροι υψηλόβαθμοι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι εγνωσμένου κύρους τους οποίους έχει επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο του European Institute of Integrative Psychotherapy. Είναι όλοι τους έμπειροι μάχιμοι Ψυχοθεραπευτές που συνδυάζουν την κλινική εμπειρία με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ψυχοθεραπεία.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο πρόγραμμα απαιτείται η προσκόμιση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή πιστοποιητικό Τμήματος Ψυχολογίας ότι ο ενδιαφερόμενος / η βρίσκεται στο τελευταίο έτος των σπουδών του. Για τους Ψυχιάτρους, απαιτείται η προσκόμιση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχιάτρου ή πιστοποιητικό ότι ο ενδιαφερόμενος/η βρίσκεται μετά το δεύτερο έτος της ειδίκευσης του στην Ψυχιατρική.

Επιπλέον θα οργανωθούν ειδικά τμήματα με διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικές πληροφορίες στο: 210/3214.888 & 210/3214.898 & wwwamphiaraia.com

Σχόλια