Ελλάδα

Στην τελική ευθεία το 11ο Συνέδριο της ΚΝΕ

Ολοκληρώθηκε η προσυνεδριακή διαδικασία στις Οργανώσεις της ΚΝΕ, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία όλες οι Συνδιασκέψεις των οργανώσεων περιοχών της ΚΝΕ, στις οποίες εκλέχτηκαν νέα Συμβούλια Περιοχής και αντιπρόσωποι για το 11ο Συνέδριο. Με επιτυχία επίσης ολοκληρώθηκαν όλες οι Τομεακές και οι Περιφερειακές Συνδιασκέψεις.

Η προσυνεδριακή διαδικασία ξεκίνησε στις 6 Σεπτέμβρη, με τη δημοσίευση των Θέσεων του ΚΣ στον "Οδηγητή". Στη συνέχεια συνεδρίασαν οι Οργανώσεις Βάσης της ΚΝΕ δύο φορές, για την παρουσίαση και τη συζήτηση των Θέσεων του ΚΣ της Οργάνωσης μαζί με την εκλογοαπολογιστική διαδικασία.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος μέσα από τις στήλες του "Οδηγητή", όπου δημοσιεύτηκαν συνολικά 114 κείμενα.

Το 11ο Συνέδριο της ΚΝΕ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την Πέμπτη 18 Δεκέμβρη έως την Κυριακή 21 Δεκέμβρη 2014.

Σχόλια