Ελλάδα

Προκήρυξη για 79 προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ

Μέχρι τις 9 του μήνα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για τις 79 προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί στο Δημόσιο, βάσει διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που "τρέχει".

Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 79 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο υπουργείο Δικαιοσύνης (Κατάστημα Κράτησης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το ΦΕΚ της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ή να το παραλάβουν δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ηλεκτρονικά, που ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου, λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2014.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014, Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε., Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10.

Σχόλια