Ελλάδα

Ν. Μαριάς: Διαφάνεια παντού και σε όλα τα επίπεδα της Ε.Ε.

Διαφάνεια παντού και έλεγχο σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, μιλώντας την Τετάρτη 22/10/2014 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.», συνέχισε ο Νότης Μαριάς, «πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν στους πολίτες. Αυτό ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για το Συμβούλιο Υπουργών, που νομίζουν ότι είναι υπεράνω κάθε ελέγχου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία χορήγησης απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους.

Στην έκθεσή του ο συνάδελφος Tomas Deutsch καταγράφει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και αναφέρεται στην τεκμηριωμένη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις παραλείψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το έτος 2012. Και μάλιστα τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με κάθε ευκαιρία κουνάει το δάκτυλο στους λαούς και τους επιπλήττει.

Νομίζει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αρνείται τον έλεγχο για τον πακτωλό των χρημάτων που δαπανήθηκαν στα κτίρια "Ευρώπη" και Residence Palace.

Κανείς δεν είναι υπεράνω ελέγχου. Διαφάνεια παντού και σε όλα».

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Καμιά απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους για το έτος 2012».

Σχόλια