Ελλάδα

Καθηγητές Πληροφορικής διδάσκουν... Μαθηματικά

Με ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Τσούκαλης και Ρεπούση στη Βουλή έκαναν λόγο για υποβάθμιση του μαθήματος των Μαθηματικών και για τη δημιουργία τεράστιων ανισοτήτων καθώς τα παιδιά του γυμνασίου θα διδάσκονται το μάθημα από καθηγητές Πληροφορικής των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20.

Ο υπουργός Παιδείας σε γραπτή του απάντηση αναφέρει ότι η δεύτερη ανάθεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο γυμνάσιο στους καθηγητές της Πληροφορικής δίδεται σε περιπτώσεις που επιβάλλονται από συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες σχολικών μονάδων.

Ο κ. Λοβέρδος τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 με πτυχίο μαθηματικού έχουν τη δυνατότητα να τους αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών και μπορούν να διδάξουν σε Α και Β ανάθεση τα μαθήματα που προβλέπονται για τη δεύτερη ειδικότητά τους (ΠΕ03) σε Α και Β ανάθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Παιδείας αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των Μαθηματικών του γυμνασίου, καθώς αναφέρει ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την κατάκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων, καθώς και για τη σταδιακή κατανόηση της μαθηματικής επιστήμης από τους μαθητές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, αφού σε αυτήν τη βαθμίδα εκπαίδευσης αρχίζουν να παγιώνονται και να σταθεροποιούνται οι αντιλήψεις και οι στάσεις των μαθητών απέναντι σε αυτά.

Η διδασκαλία των Μαθηματικών, συνεχίζει ο υπουργός, «είναι μια μαθησιακή διαδικασία, η οποία κινείται σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Η διαπραγμάτευση κάθε έννοιας στα Μαθηματικά διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη και τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Ο διδάσκων όχι μόνο θα πρέπει να έχει πολύπλευρη και βαθιά γνώση της έννοιας, την οποία πραγματεύεται στην τάξη αλλά, κυρίως, του τρόπου με τον οποίο αυτή εξελίσσεται μέσα στο σχολικό corpus των Μαθηματικών. Χωρίς αυτήν τη γνώση, ο καθηγητής θα επιδιώκει στόχους που είτε δε συμβαδίζουν με το Πρόγραμμα Σπουδών είτε είναι αμφίβολης παιδαγωγικής αξίας όπως για παράδειγμα η εμφάνιση Μαθηματικών ως ένα σώμα τεχνικά και δύσκολων διαδικασιών, χωρίς δομή.

Σε πολλά τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ διδάσκονται Μαθηματικά και μάλιστα σε μερικά από αυτά σε αρκετή έκταση. Ωστόσο, το περιεχόμενο, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται και, εντέλει, ο στόχος διδασκαλίας τους είναι πρωταρχικά προσανατολισμένος στη στήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας τα οποία κάθε σχολή εφοδιάζει τους φοιτητές της. Κάτι που διαφέρει εντελώς με την εκπαίδευση που παρέχεται στους φοιτητές των Μαθηματικών Τμημάτων και η οποία είναι σαφώς προσανατολισμένη στην πολύπλευρη και ουσιαστική γνώση της Μαθηματικής επιστήμης».

Σχόλια