Ελλάδα

Υποψήφιοι σε δομές του υπουργείου Παιδείας

Απαντώντας ο υφυπουργός Παιδείας κ. Στύλιος σε ερώτηση του βουλευτή κ. Βιρβιδάκη με θέμα «Μοριοδότηση διαγωνισμών» κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Παιδείας, επισημαίνει ότι στις δομές και τα προγράμματα του υπουργείου Παιδείας μοριοδοτούνται:

1) Γονείς τρίτεκνων οικογενειών.

2) Μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

3) Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών.

4) ΑμεΑ (γονείς ή ο ίδιος).

Στους υποψηφίους που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν.

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Βιρβιδάκης ζητούσε να μάθει αν οι υπουργοί Παιδείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας προτίθενται να συμπεριλάβουν στη μοριοδότηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ τις αθλητικές διακρίσεις, καθώς και με ποια κριτήρια συντάσσονται οι κατάλογοι των νοσημάτων βάσει των οποίων μοριοδοτούνται οι συμμετέχοντες στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Σχόλια