Ελλάδα

Πρόστιμα για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο ειδικός γραμματέας Υδάτων Κωνσταντίνος Τριάντης υπέγραψε πρόστιμα συνολικού ύψους 315.900 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εννιά μονάδες, που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα περιλαμβάνονται μία συσκευασίας, μία χαλυβουργίας, μία βιομηχανία οπτόπλινθων, μία βιομηχανία γάλακτος, ένα λατομείο αδρανών υλικών με συγκρότημα θραύσης, μία μονάδα κατασκευής- επισκευής- βαφής οχημάτων και τρεις φορείς διαχείρισης ΧΥΤΑ των ΟΤΑ.

Οι κυριότερες παραβάσεις είχαν να κάνουν με θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και μη βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, απουσία παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων, πλημμελή παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, άντληση και χρήση νερού από γεώτρηση χωρίς άδεια κ.ά.

Σχόλια