Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των υπ. Απασχόλησης για την αδήλωτη εργασία

Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των υπουργών Απασχόλησης, που θα γίνει στο Λουξεμβούργο την Πέμπτη, και την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ των άλλων, πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

Επίσης, θα συζητηθεί πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (EBU), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πλοιάρχων (ESO) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Σχόλια