Ελλάδα

Τι προβλέπει έγγραφο του υπ. Παιδείας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Από έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αλλά έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο, που υπογράφει ο κ. Δερμεντζόπουλος, αναφέρονται τα ακόλουθα για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα:

«α) Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά τους συμβούλια, καθόσον δεν έχουν αποβάλει την υπαλληλική τους ιδιότητα, οπότε και εξακολουθούν να υπάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που υπάγονταν και πριν τεθούν στην κατάσταση αυτή.

β) Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος και οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιονδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων».

Σχόλια