Ελλάδα

Σημαντικό το έργο της Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ

Η Επιτροπή της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αφού αξιολόγησε το τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπίστωσε ότι επιτελείται εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα έργο. Η Επιτροπή δεν παραλείπει να αναφέρει στην έκθεσή της ότι το πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει παιδαγωγική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο "Τελικές Διαπιστώσεις", η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο Τμήμα Φιλολογίας επιτελείται εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα έργο, αφενός στην έρευνα στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και αφετέρου στην κοινωνική προσφορά του, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα θετικά σημεία


- Οι στρατηγικοί στόχοι του καθορίζονται από την έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και από την προσέλκυση κονδυλίων, όπως είναι η διεθνής πρακτική.


- Έχει αναπτυχθεί τόσο από το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό όσο και από τους φοιτητές η αίσθηση ότι ανήκουν σε μια επιστημονική κοινότητα, την οποία εκτιμούν και προσπαθούν να βελτιώσουν συλλογικά.


- Οι ερευνητές διακρίνονται για τη συνεχή επιστημονική τους παραγωγή και δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία σοβαρών εκδοτικών οίκων.


- Διαπιστώνεται αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας σε όλους τους Τομείς του Τμήματος.

- Σε ό,τι αφορά την εσωτερική οργάνωση του Τμήματος, η δομή είναι σαφής λόγω του διαχωρισμού σε Τομείς. Τα προπτυχιακά προγράμματα είναι οργανωμένα σε τρεις Κατευθύνσεις και πτυχία που παρέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν ειδίκευση στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα κάθε Τομέα.

- Η διεπιστημονική έρευνα είναι αξιοσημείωτη σε επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών του Τμήματος. Σε ορισμένους τομείς όμως, όπως στις αρχαιογνωστικές σπουδές, καλόν θα ήταν να δοθεί περισσότερη έμφαση.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό επιτυχίας στον ΑΣΕΠ

Στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σημειώνεται έλλειψη ορισμένων χρήσιμων στατιστικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα του ποσοστού επιτυχίας στις εξετάσεις ΑΣΕΠ ή της επιστημονικής εξέλιξης των κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος και κυρίως των διδακτόρων των Τομέων του Τμήματος στον επαγγελματικό χώρο. Παρά ταύτα, σημειώνεται ο σημαντικός αριθμός πτυχιούχων του Τμήματος που γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού . Διδάκτορες ορισμένων τουλάχιστον Τομέων του Τμήματος έκαναν ή κάνουν λαμπρή σταδιοδρομία ως μέλη ερευνητικού ή διδακτικού προσωπικού διεθνώς.

Η επιτροπή μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία και ενιαίο πληροφορικό σύστημα από την Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου για όλες τις διοικητικές, τις κτηριακές και τις άλλες υποδομές του Τμήματος, όπως επίσης και για τη διαχείριση όλου του ανθρώπινου δυναμικού σε ενιαία βάση δεδομένων.

Κατά την επιτροπή απαιτείται πιο συγκεκριμένη στρατηγική για περαιτέρω διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευρύτερους κοινωνικούς χώρους ενώ επισημαίνεται ότι θα ήταν σκόπιμη η περαιτέρω ενθάρρυνση ερευνητικών συνεργασιών σε επίπεδο Τμημάτων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την έκθεση της Επιτροπής της ΑΔΙΠ εδώ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια