Ελλάδα

Η Μ.Διακάκη για το ωράριο εργασίας γονέων στρατιωτικών

Η  βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Διακάκη στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσε  στη Βουλή των Ελλήνων:  Αναφορά προς τον κ. Υπουργό  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  με θέμα: «Ωράριο Εργασίας Γονέων Στρατιωτικών».

Στην ερώτηση αναφέρεται:

''Στην Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) επισημαίνεται πως «το ωράριο των γονέων στρατιωτικών, όπως άλλωστε όλων των στρατιωτικών, έναντι των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων που η νομοθεσία και η εργοδοσία, κατά περίπτωση, παρέχει τη δυνατότητα ελαστικοποίησής του, είναι καθορισμένο και ισχύει ως έναρξη η 07.00΄ ώρα και ως λήξη η 14.30΄ (ή 15.00΄) ώρα» τονίζουν πως «η  μετάβαση των μαθητών από τις οικίες τους προς τις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, και ειδικότερα των μικρότερων ηλικιών (δημοτικό σχολείο), εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους, αν αναλογιστούμε μάλιστα την εγκληματικότητα που έχει παρουσιαστεί σε βάρος των μικρών παιδιών με αφορμή την κρίση, με αποτέλεσμα να δημιουργεί έντονους προβληματισμούς στους στρατιωτικούς γονείς που και οι δύο (2) εργάζονται και αναγκαστικά θα πρέπει να ευρίσκονται στην εργασία τους το μέγιστο τη 07.00΄ ώρα, σε συνδυασμό με την οικονομική δυσκολία πληρωμής προσώπου για τη συνοδεία των τέκνων τους προς και από τις σχολικές μονάδες τις ώρες αιχμής» και παρακαλούν όπως «εξετάσετε δυνατότητα εκδόσεως κατευθυντήριας διαταγής προς τις διοικήσεις των Μονάδων, στο δυναμικό των οποίων υπηρετούν στρατιωτικοί που τυγχάνουν συζευγμένοι μεταξύ τους ή μετά ιδιωτικών ή δημοσίων υπαλλήλων ή τυγχάνουν γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με τέκνα έως δώδεκα (12) ετών, που δεν μπορούν να ελαστικοποιήσουν το ωράριο εργασίας τους (ειδικά τις πρωινές ώρες από 07.00΄ έως 08.00΄), για προσέλευση στις Μονάδες και ανάληψη υπηρεσίας κατά μία (1) ώρα αργότερα, ήτοι τη 08.00΄ ώρα αντί της 07.00΄ ώρας''.

Σχόλια