Ελλάδα

Παρέμβαση Αυγενάκη για την απώλεια συνέχισης της ρύθμισης από τις τρέχουσες εισφορές στον ΟΓΑ

Στην απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών οφειλών προς τον ΟΓΑ,  αναφέρεται ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση.

Όπως επισημαίνει ο κ. Λ. Αυγενάκης «με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 παρασχέθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ωστόσο, το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους και εάν δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς.»

Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις παρακάτω συνέπειες: α) ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης (αναπροσαρμόζεται το ποσό των υπολειπόμενων οφειλόμενων εισφορών), β) καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής, γ) ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής», δ) η οφειλή του διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

Ωστόσο, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής υπογραμμίζει ότι: «πολλοί αγρότες λόγω των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, παράλληλα με το ποσό της ρύθμισης αδυνατούν να τα καταβάλλουν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν την ρύθμιση ή να την έχουν ήδη χάσει».

Ο κ. Λ. Αυγενάκης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να μην απωλέσουν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης οι αγρότες που καλούνται να καταβάλουν τις εισφορές της ρύθμισης και τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΓΑ, ποσό σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα μεγάλο.

Σχόλια