Ελλάδα

Fitch: Βελτιωμένη η θέση των περιφερειών της Ευρώπης

Στη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης και της μακροοικονομικής επίδοσης των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας αναφέρεται μεταξύ άλλων εξαμηνιαία έκθεση του οίκου Fitch Ratings , στην οποία υπογραμμίζεται πως οι καθοδικές πιέσεις στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των κρατών της Ευρωζώνης έχουν υποχωρήσει και πως για πρώτη φορά από το 2009 καμία χώρα της Ευρωζώνης δεν έχει αρνητικές προοπτικές (outlook). 

Ο οίκος αναφέρει πως στο πρώτο εξάμηνο 2014 τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα υπήρξαν αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας κάτι που υποδεικνύει την βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης και της μακροοικονομικής επίδοσης των χωρών που ανακάμπτουν από την βαθιά κρίση χρέους. Αναφορικά με τις ανοδικές προοπτικές των Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ολλανδία αναφέρει πως δείχνουν την σταθεροποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ευρωζώνης κατά το προηγούμενο εξάμηνο.Η Fitch Ratings θεωρεί πως ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα επιταχυνθεί από το 2,7% το 2014, στο 3,1% το 2015 και το 2016, τροφοδοτούμενη  από την σταθερή και πιο ισορροπημένη ανάκαμψη των ανεπτυγμένων οικονομιών. Διαβλέπει πάντως κινδύνους προερχόμενους από το αδύναμο παγκόσμιο εμπόριο και τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου.Ο οίκος αναμένει σταδιακή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Τράπεζα της Αγγλίας στους επόμενους 12 μήνες, κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει μια αύξηση της μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Σχόλια