Ελλάδα

Χρ. Σταικούρας :3.356 οι συνταξιούχοι φαντάσματα

Περισσότεροι από 3.356 οι συνταξιούχοι φαντάσματα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο  αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρας.

Έως και τις 4 Ιουλίου 2014 είχε διαπιστωθεί ο θάνατος 3.356 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους, ενώ δεν είχαν απογραφεί 525 συνταξιούχοι από τους οποίους οι 213 περιπτώσεις είναι συνταξιούχοι ΟΓΑ και Εθνικής Αντίστασης.

Στις περιπτώσεις των 3.356 συνταξιούχων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος, αναζητήθηκαν αρχικά μέσω του συστήματος «ΔΙΑΣ» οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις συνολικού ποσού 63,1 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού που φιλοξενούνται στον Αθηναϊκό Τύπο,  έχει ανακτηθεί συνολικά ποσό ύψους 42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27,54 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων μέσω ΔΙΑΣ και 14,4 εκατ. ευρώ επιστράφηκαν -εν μέρει - με διπλότυπο είσπραξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού και εν μέρει καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες εφορίες εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ανά έτος αναλύονται σε 19,22 εκατ. ευρώ για το 2012, σε 22,8 εκατ. ευρώ για το 2013 ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανέρχονται σε 21,07 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας το σύνολο του 2012, και έχοντας ήδη ξεπεράσει το 92% του συνόλου του 2013. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών για το ποσό των 21,0 εκατ. ευρώ η διαδικασία αναζήτησης συνεχίζεται.

Το μόνιμο δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται ότι είναι 1,31 εκατ. ευρώ ανά μήνα. Το δημοσιονομικό όφελος ανά έτος αναλύεται σε 568.664 ευρώ για το 2012, σε 420.941 ευρώ για το 2013 και σε 322.598 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τονίζεται ότι θα συνεχισθεί η αναζήτηση των συντάξεων που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των θανόντων συνταξιούχων μετά την ημερομηνία θανάτου τους, καθώς και η διαδικασία παραπομπής στην Δικαιοσύνη στις περιπτώσεις συνδικαιούχων λογαριασμού από τους οποίους αναζητήθηκαν ποσά και δεν βρέθηκαν.

Σχόλια