Ελλάδα

Τα ασφαλιστικά ταμεία στο τραπέζι τρόϊκας Γ.Βρούτση

Τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις θα απασχολήσουν συναντήσεις που θα έχουν σήμερα Δευτέρα στελέχη της τρόικας με τις διοικήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ο κύκλος επαφών των στελεχών του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ θα ανοίξει με το Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο.

Οι επαφές αυτές θα περιστραφούν γύρω από την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών ταμείων, την είσπραξη των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, την ενοποίηση των μηχανισμών απονομής των συντάξεων και την κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών που χρηματοδοτούν την κοινωνική ασφάλιση.

Σε κάθε περίπτωση η έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για τις ενοποιήσεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να κατατεθεί στο υπουργείο Εργασία εντός του  μηνός και να προβλέπει ενοποιήσεις των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και των φορέων χορήγησης εφάπαξ σε ανεξάρτητους τομείς, την ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων με τον ΟΑΕΕ, την ένταξη εν συνεχεία στο ΙΚΑ του φορέα που θα προκύψει από την ενοποίηση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ και την αναδιοργάνωση του ΟΓΑ.

Σημειώνεται πως στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων από τον προϋπολογισμό κινούνταν εντός του στόχου.

Συγκεκριμένα, από τα 10,6 δισ. ευρώ της ετήσιας επιχορηγήσεως είχε απορροφηθεί στο εν λόγω διάστημα το 42,1%, ήτοι 4,54 δισ. ευρώ. Ειδικά  το ΙΚΑ, από τα 2,23 δισ. ευρώ της ετήσιας επιχορηγήσεως είχε απορροφήσει στο πεντάμηνο το 45,1%, ήτοι 1,07 δισ. ευρώ.

Πάντως, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν σήμερα οφειλές προς τρίτους που αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ εκ των οποίων 604 εκατ. ευρώ αφορούν σε χρέη του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και 1,95 δισ. ευρώ σε οφειλές του ΕΟΠΥΥ. Αυτές οι οφειλές αναμένεται να αυξηθούν όταν καταργηθούν οι κοινωνικοί πόροι που έχουν θεσπισθεί υπέρ των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Τέλος, η οικονομική κατάσταση των ταμείων επαναφέρει στο προσκήνιο σενάρια για περικοπές σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για όσους δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αυτά τα σενάρια προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας έως 2 έτη με μεταβατικό διάστημα για όσους έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά δεν έχουν το όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν ή αύξηση του χρόνου ασφάλισης για σύνταξη από τις 4.500 ημέρες στις 6.000 ημέρες.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχει επανειλημμένα δηλώσει στο τελευταίο διάστημα πως δεν εξετάζονται παρεμβάσεις που θα θίξουν όσους έχουν κατοχυρώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Σχόλια