Ελλάδα

Νέα πτώση του κόστους δανεισμού στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Νέα αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού της Ελλάδας καταγράφηκε σήμερα Τρίτη κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ), με το κόστος δανεισμού να υποχωρεί 10 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,05% από 2,15% στην αντίστοιχη έκδοση του Ιουνίου.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,66 από 2,70 στην προηγούμενη έκδοση. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 11η Ιουλίου.

Από το συνολικά αντληθέν ποσό, 380 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη ανταγωνιστικές προσφορές.

Σημαντική ήταν η ζήτηση για το ελληνικό χρέος, με τις προσφορές να καλύπτουν το αρχικά ζητούμενο ποσό των 1,25 δισ. κατά 2,66 φορές.

Σχόλια