Ελλάδα

Τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για το μ.ο των βαθμολογιών

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή επανακαθορίζει τον τις προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών Α' και Β΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου, μετά και τα προβλήματα που προέκυψαν σε μεγάλο ποσοστό μαθημάτων κατά τις γραπτές εξετάσεις στα μαθηματικά της Α΄Λυκείου.Σύμφωνα με την τροπολογία «απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί :

 α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και

 β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της Ελληνική Γλώσσας και των Μαθηματικών τουλάχιστον 10 και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Σχόλια