Ελλάδα

Ζει και βασιλεύει η διαφθορά δείχνει η έκθεση Ρακιντζή

Στα μαλακά φαίνεται πως συνεχίζουν να πέφτουν οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς αυτά καταγράφει η έκθεση που απέστειλε ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, στον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη και τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Στις 204 σελίδες της ενδέκατης κατά σειρά έκθεσης από την ίδρυση του θεσμού, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιθεωρητή (www.gedd.gr), απεικονίζεται η συνολική δραστηριότητα του κατά το περασμένο έτος, γίνεται αναφορά στις νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα καθώς και στην πειθαρχική δικαιοδοσία του ενώ παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις υποθέσεων που διερευνήθηκαν.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης ο ΓΕΔΔ κατά το 2013 διερεύνησε 1.519 υποθέσεις. Στο 26,9% των περιπτώσεων εντοπίστηκαν παράνομες συμπεριφορές και πράξεις,

τα δε οργανωτικά προβλήματα των ελεγχόμενων φορέων αναδείχθηκαν στο 16,4% των υποθέσεων ως η βασική μορφή προβλήματος. Οι οικονομικοί έλεγχοι και τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης αποτέλεσαν την κύρια θεματική κατηγορία για μια ακόμη χρονιά (41,8% των υποθέσεων), οι δε δήμοι συνιστούν την βασική ευρύτερη κατηγορία ελεγχόμενων φορέων (37% των υποθέσεων).  

Ο κ. Ρακιντζής, μάλιστα, κατέθεσε ενστάσεις για αρκετές από τις πειθαρχικές αποφάσεις που εξέδωσαν πειθαρχικά συμβούλια κρατικών οργανισμών σε όλη τη χώρα με γνώμονα το γεγονός ότι οι τιμωρίες-ποινές που επιβλήθηκαν είναι μάλλον «χάδια» μπροστά στα αδικήματα που διαπράχθηκαν.

Η ετήσια έκθεση που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλή είναι αναρτημένη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, ενώ ο Λέανδρος Ρακιντζής αναφέρει και μερικές ενδεικτικές υποθέσεις για τις οποίες άσκησε ένσταση.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις αφορούν:

    Υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή προσωρινής παύσης τεσσάρων μηνών ενώ συνυπέγραφε και ενέκρινε αποφάσεις συνταξιοδότησης με προσαυξήσεις σε ποσοστά αναπηρίας χωρίς να προβαίνει σε ελέγχους.

    Εργάτη νεκροταφείου που απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών ενώ υπήρχαν εις βάρος του καταγγελίες ότι λόγω της θέσης του προσποριζόταν οικονομικά οφέλη, επεδείκνυε ανάρμοστη συμπεριφορά και προχωρούσε και σε αξιόποινες πράξεις.

    Παύση της ποινικής δίωξης υπαλλήλου που είχε παραπεμφθεί για το πειθαρχικό παράπτωμα της αμέλειας. Συγκεκριμένα η εγκαλούμενη υπάλληλος είχε προβεί στη θεώρηση και τον έλεγχο σχεδίων ξενοδοχείου που παρουσίαζε ελλείψεις, ακόμα και απουσία αρχιτεκτονικού σχεδίου.

    Υπάλληλο του ΟΣΕ που έδωσε εντολή σε μηχανοδηγό αμαξοστοιχίας να υπερβεί την ερυθρή ένδειξη φωτοσήµατος, να διέλθει το σύμπλεγμα Σ.Σ. μέχρι το φωτόσηµο της εξόδου του σταθμού αυτού, χωρίς να διευθετήσει την αλλαγή σε ευθεία θέση µε αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να την παραβιάσει ευρισκομένη σε θέση διαγώνιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι υπότροπος και επιδεικνύει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά καθώς ελέγχεται για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα.

    Υπάλληλο του ?ήµου Κατερίνης στον οποίο επιβλήθηκε ποινή προστίμου σαράντα ημερών. Συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος υπάλληλος ως ανταποκριτής του ΟΓΑ εξέδωσε κατ' εξακολούθηση ψευδείς βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς εκείνοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων.

Ο κ. Ρακιντζής στο προοίμιο της έκθεσης σημειώνει ότι «για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται αφενός η λειτουργία των κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών, παράλληλα με την αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης για την πρόληψη και καταστολή των φαινομένων αυτών, αλλά και η ενεργή συμπαράσταση ολόκληρης της κοινωνίας».

Τονίζει δε, ότι είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε όλοι σε αυτή την χώρα τις έννοιες της ατομικής ευθύνης και του δημοσίου συμφέροντος, «τις δύο αυτονόητες και θεμελιώδεις έννοιες πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε οργανωμένη κοινωνία και κάθε σοβαρό κράτος»

Kouti Pandoras

Σχόλια