Ελλάδα

Δικαστική απόφαση «καταργεί» την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

Μπορεί 5,8 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι να υποβάλλουν την τελευταία τριετία υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο τις φορολογικές τους δηλώσεις και τα φορολογικά έντυπα που κατατίθενται στις εφορίες σε χειρόγραφη μορφή να μην ξεπερνούν τα 15.000 ετησίως, ωστόσο απόφαση που εξέδωσε προσφάτως το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών παραγνωρίζει την πραγματικότητα αυτή.

Με την 2031/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκαν 27 πρώην συμβασιούχοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων οι οποίοι απασχολούνταν με σύμβαση έργου στη καταχώρηση των στοιχείων (data entry) φορολογικών δηλώσεων και οι οποίοι έμειναν άνεργοι, όταν δεν ανανεώθηκε για τρίτη φορά η σύμβασή τους.

Το υπουργείο Οικονομικών το Νοέμβριο του 2010 έκρινε πως η σχεδιαζόμενη καθολική αποστολή των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου δεν δικαιολογούσε την ανανέωση της σύμβασης των 170 εργαζομένων που απασχολούνταν στην εισαγωγή δεδομένων και έτσι δεν ανανέωσε τις συμβάσεις τους.

Ωστόσο, 27 πρώην συμβασιούχοι  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη το Φεβρουάριο του 2011 ζητώντας να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.

Προ εβδομάδων εξεδόθη απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία οι πρώην συμβασιούχοι της ΓΓΠΣ δικαιώθηκαν καθώς το δικαστήριο έκρινε πως εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Σχόλια