Ελλάδα

Έρχονται 5 νέα βιβλία για το λύκειο

Πέντε νέα βιβλία ετοιμάζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το Γενικό Λύκειο και μάλιστα έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού.

 Πρόκειται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού -βιβλία μαθητή σε πέντε μαθήματα- εξ αρχής λόγω της εισαγωγής νέων διδακτικών αντικειμένων για τα οποία δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό.Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, το αντικείμενο του παρόντος έργου και ανά τμήμα, αφορά στη συγγραφή των παρακάτω σχολικών βιβλίων:- 1o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» γενικής παιδείας Α΄ τάξης ΓΕΛ (3 ωρών εβδομαδιαίως)

- 2o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών εβδομαδιαίως)

- 3o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» γενικής παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ (2 ωρών εβδομαδιαίως)

- 4o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄τάξης ΓΕΛ (2 ωρών εβδομαδιαίως)

- 5o Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» γενικής παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ (1ώρας εβδομαδιαίως )

Όσον αφορά την έκταση της διδακτέας ύλης ενημερώνουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι με βάση και τις σχετικές οδηγίες του ΙΕΠ προς τους συγγραφείς αναμένεται να είναι η ακόλουθη:

- Η έκταση του βιβλίου για ένα 1ωρο μάθημα θα είναι 70-80 σελίδες διδακτέα ύλη, συν 10-12 σελίδες όλα τα υπόλοιπα (εισαγωγικές σελίδες, πίνακας περιεχομένων, παράρτημα, λεξικό βασικών όρων, βιβλιογραφία).

- Η έκταση του βιβλίου για ένα 2ωρο μάθημα θα είναι 130-140 σελίδες διδακτέα ύλη, συν 10-12 σελίδες όλα τα υπόλοιπα.

Επισήμανση: Εξαίρεση στον αριθμό των υπολοίπων σελίδων αποτελεί το βιβλίο «Πολιτική Παιδεία» Β΄ τάξης ΓΕΛ όπου στο παράρτημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το Σύνταγμα της Ελλάδας» και η «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Οι σελίδες του παραρτήματος δεν είναι πληρωτέες και δεν συμπεριλαμβάνονται στον καθορισμένο αριθμό των σελίδων του βιβλίου (130-140 σελίδες).

- Η έκταση του βιβλίου για ένα 3ωρο μάθημα θα είναι 170-180 σελίδες διδακτέα ύλη, συν 10-15 σελίδες όλα τα υπόλοιπα.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν:

- Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α'/ 1997).

- Κοινοπραξίες - Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια