Ελλάδα

Παρουσίαση προγραμματικών θέσεων από "Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη"

Τις προγραμματικές θέσεις της που χωρίζονται σε 4 ενότητες για α) τις αλλαγές στην πορεία της Ευρώπης, β) το κράτος, τη δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα, γ) την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη και δ) την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παρουσίασε η Ελιά-Δημοκρατική Παράταξη, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

«Η Ελιά αποτελεί νέα συλλογική πολιτική οντότητα που ήρθε για να μείνει», τόνισε εκ μέρους των Κινήσεων της Ελιάς, ο Γιάννης Τούντας, και χαρακτήρισε τις προγραμματικές θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνοχή του εγχειρήματος, προσθέτοντας ότι αυτές προβάλλουν την ανάγκη ριζοσπαστικών αλλαγών σε καίριους τομείς και θέματα.

Όπως μετέδωσε το vima.gr , ο Γιάννης  Τούντας είπε ότι αποτελούν ένα σχέδιο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αδυνάτων, της υγιούς γνώσης και της υγιούς επιχειρηματικότητας, για να σημειώσει ότι οι ευρωεκλογές είναι το πρώτο βήμα και πως μετά από αυτές η Ελιά επιθυμεί αυτό το σχέδιο, οι προγραμματικές θέσεις, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον διάλογο που θα επιδιωχθεί με τις υπόλοιπες δυνάμεις της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, με στόχο την ανασυγκρότηση της μεγάλης κεντροαριστεράς.

Οι προγραμματικές θέσεις της Ελιάς

-Τις θέσεις για «το κράτος, τη δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα» παρουσίασε ο Πάνος Κολιαστάσης (επιστημονικός συνεργάτης ΙΣΤΑΜΕ). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αλλαγή του εκλογικού συστήματος «ώστε να συνδυάζεται η ανάγκη της αναλογικής εκπροσώπησης με την εξασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας», καθώς επίσης και η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και η αποσύνδεση της εκλογής του από τη διάλυση της Βουλής.

Επιπλέον, θέσεις της Ελιάς είναι η αναβάθμιση του κράτους δικαίου, η θωράκιση του κοινωνικού κράτους, η κατοχύρωση της αξιοκρατίας στην πρόσληψη και την εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και η ενίσχυση της λειτουργίας και της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης με επιλογή των κορυφαίων θέσεων στο δικαστικό σώμα από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία. Ακόμα, να τροποποιηθεί ριζικά ο νόμος για τη χρηματοδότηση των κομμάτων με δραστικό περιορισμό της κρατικής ενίσχυσης, να εναρμονισθεί το καθεστώς της ποινικής ευθύνης των υπουργών με τα ευρωπαϊκά στάνταρτ και να ασκείται ουσιαστικός έλεγχος στο «πόθεν έσχες» πολιτικών δικαστικών, αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστών, διαμορφωτών της κοινής γνώμης, στο πλαίσιο της πλήρους διαφάνειας στο δημόσιο βίο.

-Η οικοδόμηση ενός νέου εθνικού παραγωγικού μοντέλου βασισμένου στη συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα και στόχο μια νέα πορεία βιώσιμη ανάπτυξης, αποτελεί την κεντρική θέση της ενότητας που αφορά στην «οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη», την οποία παρουσίασε ο Νίκος Διακουλάκης (εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Β', μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ελιάς).

Προεξάρχουσα θέση σε αυτή την ενότητα έχουν οι στόχοι για εξασφάλιση ενός νέου προτύπου διαχείρισης της οικονομίας χωρίς ελλείμματα, η ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος χωρίς γραφειοκρατία και με καθιέρωση σταθερού πλαισίου για μια δεκαετία ως προς τους φόρους και τις εισφορές, δίκαιο φορολογικό σύστημα και τη διαμόρφωση ισχυρών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων. Ακόμα, αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού προβλήματος της ανάπτυξης που είναι η προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και επιδίωξη μιας νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.

-Εκ μέρους των κινήσεων της Ελιάς, ο Γιάννης Τούντας παρουσίασε τις θέσεις «για την κοινωνία της συνοχής, της αλληλεγγύης, της φροντίδας». Κεντρική θέση σε αυτές καταλαμβάνουν: η δημιουργία εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας, που προϋποθέτει αναπροσανατολισμό πόρων και των δομών του κοινωνικού κράτος και αξιοποίηση νέων πόρων από το πρωτογενές πλεόνασμα. Επίσης, οι θέσεις για θεσμοθέτηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με μηνιαία ενίσχυση για κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει συνθήκες απόλυτης φτώχειας και η εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής κάλυψης στους ανέργους και πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης καθώς και στους χρονίως πάσχοντες που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Ακόμα, παρεμβάσεις για ανακούφιση ανέργων, χορήγηση ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας χωρίς ηλικιακό όριο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα εισοδηματικά κριτήρια. Στήριξη νέων ανέργων με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τη στροφή προς τον πρωτογενή τομέα.

Καθιέρωση του θεσμού της κοινωνικής επιταγής για άτομα που έχει απόλυτη ανάγκη με εισοδηματικά κριτήρια. Μέριμνα για τους άστεγους, λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης και μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ και καθιέρωση υποχρεωτικής πρώτης ευκαιρίας για είσοδο στην αγορά εργασίας.

- Τις θέσεις «για την Ευρώπη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της αλληλεγγύης, της συνοχής, για την κοινωνική Ευρώπη», παρουσίασε ο Γιάννης Κασκαβέλης (εκ μέρους της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα), τονίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της Ευρώπης μέσω έμφασης στα κοινωνικά δικαιώματα και όχι μόνο στις οικονομικές ελευθερίες.

Κεντρική θέση αποτελεί η εγκατάλειψη της πολιτικής της λιτότητας και στροφή προς την πολιτική της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται ένα Νέο Σύμφωνο για τα κράτη της ευρωζώνης που έχει πληγεί από την κρίση και που θα περιλαμβάνει α) Σύμφωνο Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Επενδύσεων, β) ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και γ) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εγγύησης Επενδύσεων. Επιπλέον, να καταστεί η ΟΝΕ γνήσια οικονομική και όχι απλώς νομισματική ένωση, με την τραπεζική, δημοσιονομική και οικονομική ενοποίηση της ευρωζώνης. Σε αυτή την ενότητα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι θέσεις για καταπολέμηση της φορολογικής απάτης με επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επίσης, η κατοχύρωση της Ευρώπης της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας, εξασφάλιση της ισότητας των φύλων και κατάργηση της τρόικας με ανάληψη του ρόλου της από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτηθείς, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των θέσεων, εάν είναι αισιόδοξος ότι θα μπορούσε μετεκλογικά να υπάρξει συνεργασία με τη ΔΗΜ.ΑΡ., ο κ. Τούντας απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι μετά τις εκλογές θα υπάρχει ένα σαφώς ευνοϊκότερο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον για να έρθουν αυτές οι δυνάμεις σε επαφή. Είπε ακόμα ότι οι θέσεις της Ελιάς δεν θα αποτελούν απαράβατο όρο αυτών των συζητήσεων και υποστήριξε ότι οι διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς προβάλλουν ως επιτακτικό το αίτημα της ανανέωσης και της ενότητας. Επ' αυτού, ο κ. Διακουλάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ενότητα της κεντροαριστεράς είναι διακηρυγμένος στόχος όλων των δυνάμεων του χώρου, όπως και της ΔΗΜ.ΑΡ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια