Ελλάδα

Παράθυρο για αλλαγές στο νησιωτικό "Καλλικράτη"

Παράθυρο για αλλαγές στο νησιωτικό "Καλλικράτη" ανοίγει το ΥΠΕΣ, με σχέδιο νόμου το οποίο έφτασε προς διαβούλευση στα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ και το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ανακαθορίζονται τα όρια τοπικών κοινοτήτων δήμων άνω των 100.000 κατοίκων μετά από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου.


Οι αλλαγές επηρεάζουν και νησιωτικούς δήμους, όπου με τον Καλλικράτη εφαρμόστηκε η αρχή «ένα νησί, ένας δήμος»: 


Για παράδειγμα, βάσει του νομοσχεδίου, η Κέρκυρα μπορεί να «σπάσει» σε τρεις δήμους (δήμος Κέρκυρας, δήμος Νότιας Κέρκυρας και Δήμος Βόρειας Κέρκυρας) και η Λέσβος σε τέσσερις δήμους (Μητιλήνης, Ολύμπου, Ταξιαρχών και Ερεσού).


Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η δημιουργία περισσότερων του ενός ΟΤΑ σε νησιά προτείνεται λόγω των μεγάλων αποστάσεων και των αναγκών που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς.


Πάντως, κύκλοι από το χώρο των ΟΤΑ εκφράζουν προβληματισμούς καθώς έγινε επιλογή συγκεκριμένων νησιών (πχ η Ρόδος δεν «σπάει» σε περισσότερους δήμους) και δεν τέθηκαν ενιαία κριτήρια.


Αντιδράσεις ενδέχεται να υπάρξουν και σε πολιτικό επίπεδο, όπως σημειώνουν «Τα Νέα», δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θεσμοθετήσει τον «Καλλικράτη». 

Σχόλια