Ελλάδα

Κατάργηση του "Καλλικράτη" εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας

Την κατάργηση του "Καλλικράτη" εξήγγειλε  ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδιοργάνωση και την ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης,

Μιλώντας χθες στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο, ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε τη δημιουργία νέων δήμων, που θα έχουν διακριτή ταυτότητα, πολιτιστική συνοχή και θα είναι συνδιαμορφωτές του κοινωνικού κράτους.

«Με τον "Καλλικράτη" οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μεταβλήθηκαν σε μια μικρογραφία του κεντρικού κράτους [...] Για το λόγο αυτό σκοπεύουμε να καταργήσουμε τον "Καλλικράτη" και να εγκαθιδρύσουμε μια νέα αρχιτεκτονική και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες κάθε επιπέδου και θα προβλέπει με ακρίβεια την κατανομή των απαιτούμενων πόρων και των αντίστοιχων επενδυτικών μέσων», είπε.

«Οι νέοι Δήμοι θα έχουν διακριτή ταυτότητα και θα είναι εύληπτες ενότητες, αναγνωρίσιμες, άμεσα προσβάσιμες και ελέγξιμες από την τοπική τους κοινωνία. Ο σημερινός "συγκεντρωτισμός" του "Καλλικράτη" θα αντικατασταθεί από χωρικές ενότητες που θα αποτελούν κοινωνικά κύτταρα με πρωτογενή εξουσία, η οποία θα εκφράζεται μέσα από συμμετοχικές δομές αυτοδιεύθυνσης των τοπικών υποθέσεων», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε επίσης για διατήρηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων κοινωφελών οργανισμών και ανάσχεση της εκποίησης της περιουσίας του Δημοσίου.

«Η αναβάθμιση των ρόλων των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ που θα επιτευχθεί με:

?      Εξασφάλιση σταθερής ενιαίας μόνιμης θέσης εργασίας για τους τομείς που καλύπτουν πάγιες και διαρκεί ανάγκες και ο περιορισμός προσλήψεων συμβασιούχων για αποκλειστικές και έκτακτες ανάγκες.

? Ισχυροποίηση λειτουργικά του ΑΣΕΠ - Καμία πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ - Καμία πρόσληψη εκτός του γνωμοδοτικού πλαισίου που θα παρέχει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

? Κατάλληλα και επαρκώς στελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες με αποκλειστικό κριτήριο τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που εξυπηρετεί το διοικητικό σύστημα της χώρας.

? Μισθολόγιο-βαθμολόγιο με βάση τη σταθερότητα, την απλότητα, την αναλογικότητα ανά κριτήριο (π.χ. χρόνος προϋπηρεσίας, τυπικά προσόντα, θέση ευθύνης).

? Βασικός στόχος να δημιουργηθεί αίσθηση δικαίου που να κινητοποιεί τους εργαζόμενους.

? Αντικειμενικό, θωρακισμένο από παρεμβάσεις σύστημα κρίσεων για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο, χωρίς μεταβατικές - προνομιακού - τύπου παρεμβάσεις.

? Θεσμοθέτηση πειθαρχικού πλαισίου απλού, δημοκρατικού με αναλογικότητα ποινών.

? Διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον άμεσο αμερόληπτο χαρακτήρα τους, με σεβασμό στους κανόνες του νομικού μας πολιτισμού.

? Επαναφορά και διεύρυνση των ασφαλιστικών, εργασιακών, συλλογικών δικαιωμάτων.

«Πρέπει να αντιστρέψουμε το κλίμα, να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα», δήλωσε ο κ. Τσίπρας.

«Έχουμε ένα κράτος με απαρχαιωμένη δομή, που εξυπηρετούσε τα κόμματα εξουσίας και όχι τους πολίτες», ανέφερε και σημείωσε πως οι όποιες μεταρρυθμίσεις, με τα παχιά λόγια, έγιναν τα τελευταία χρόνια, ήταν κενές περιεχομένου.

Η κρίση, είπε, επιδείνωσε την κατάσταση και από το 2010, επιχειρείται εντατικότερη παρέμβαση αποδυνάμωσης του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών, με ταυτόχρονη καταπάτηση των δικαιωμάτων.

Είχαμε, συνέχισε, μία πρωτοφανή προπαγάνδα κατασυκοφάντησης του ρόλου, της αποτελεσματικότητας και της ίδιας της χρησιμότητας του δημόσιου τομέα, με προφανή στόχο τις οριζόντιες περικοπές και τις απολύσεις προσωπικού. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η λογική "πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι" δεν είναι αθώα, γιατί προσβλέπει στη διάλυση του κοινωνικού κράτους.

«Την ίδια ώρα που κατηγορούν το πελατειακό κράτος που οι ίδιοι δημιούργησαν, οι τρεις συγκυβερνήτες διοικούν με το σύστημα 4-2-1. Αυτήν την πρωτοφανή πατέντα, που από το πελατειακό κράτος μας πάει ένα ακόμα βήμα πίσω. Στο κράτος-λάφυρο», δήλωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει, είπε, απέναντι στη συγκεντροποίηση της πολιτικής εξουσίας, μια διοίκηση αποκεντρωμένη στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, ώστε να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των πολιτών, με ουσιαστική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και των ανάλογων πόρων.

«Θέλουμε ένα άλλο κράτος, δημοκρατικό, διαφανές, ανοιχτό, στην υπηρεσία των εργαζομένων, του λαού και της χώρας, μακριά από την κομματοκρατία, την κλεπτοκρατία, το ρουσφέτι και τη διαφθορά. Κι αυτό το κράτος θέλουμε να κάνουμε πράξη με μεθόδους δημοκρατικές, με σεβασμό και σε συνεννόηση με τους κρατικούς λειτουργούς που μοχθούν».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης βασίζονται σε τέσσερις άξονες:

1. Ο πρώτος αφορά τη δομή και τη λειτουργία του κράτους με βασικό σχέδιο την αποκέντρωση του κράτους με ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Στο ενιαίο διοικητικό σύστημα της χώρας πρέπει, είπε, να υπάρξει μια μεγάλη μεταφορά εξουσιών, αρμοδιοτήτων και πόρων από το κέντρο προς τους περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους θεσμούς και τα τρία επίπεδα διοίκησης της χώρας θα είναι ο κεντρικός τομέας, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, με προσδιορισμένες αρμοδιότητες και οικονομικούς πόρους.

Η Κεντρική Διοίκηση, ανέφερε, θα επικεντρωθεί στον καθορισμό των βασικών αναπτυξιακών στόχων, και στο συντονισμό του γενικού οικονομικού προγραμματισμού. Η αυτοδιοίκηση θα αναδιοργανωθεί ριζικά, όπου οι Περιφέρειες θα μεταβληθούν σε βασικούς θεσμούς ανάπτυξης με στόχο το σύνολο του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, πέρα των κεντρικών εθνικής εμβέλειας έργων, να υλοποιείται από τις περιφέρειες οι οποίες παράλληλα, θα συντονίζουν και θα συναποφασίζουν με τους Ο.Τ.Α τις παραγωγικές και κοινωνικές δράσεις της περιοχής τους.

2. Ο δεύτερος άξονας, επισήμανε, αφορά τη δημιουργία κοινωνικού κράτους και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Πρώτη προτεραιότητα, είπε, είναι η αποτροπή της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων κοινωφελών οργανισμών και η αξιοποίησή τους προς όφελος της παραγωγικής ανάταξης της χώρας.

3. Ο τρίτος άξονας, τόνισε, αφορά τη δημοκρατική αναδιάρθρωση και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, όπου βασικός στόχος θα είναι, να αποδώσει και πάλι στον δημόσιο τομέα και στους χιλιάδες έντιμους και ικανούς ανθρώπους που τον στελεχώνουν ό,τι τους στέρησε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της τελευταίας 20ετίας.

4. Τέταρτος άξονας, κατέληξε, θα είναι η νέα σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολιτών, ανατρέποντας τη δυσπιστία και την αντιπαλότητα δύο περίπου αιώνων των πολιτών απέναντί του. Πρέπει, είπε, να καλλιεργηθούν νέες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας και αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν ο πολίτης είναι συμμέτοχος στη διοίκηση, αν μπορεί να την ελέγχει, αν είναι σίγουρος ότι η αξιοκρατία, η διαφάνεια, ο κοινωνικός χαρακτήρας του κράτους, η παροχή υψηλού επιπέδου και ολοένα πιο διευρυμένων κοινωφελών υπηρεσιών και η έλλειψη ανοχής στη διαφθορά μικρής και μεγάλης κλίμακας, είναι τα βασικά στοιχεία του.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως ο πολίτης δεν είναι πελάτης, το κράτος θα εξυπηρετεί δίκαια και αποτελεσματικά τους πολλούς, επομένως αυτές οι αλλαγές δεν είναι αλλαγές υπέρ του λαού, αλλά προϋποθέτουν τη συμμετοχή του λαού και, από την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, το Ναύπλιο, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν και να είναι ενεργοί στην προσπάθεια για αναδιάταξη και αναδιάρθρωση του κράτους.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια