Ελλάδα

Αύξηση των εξαγωγών στο 3%

Αύξηση των εξαγωγών της τάξης του 3% το 2013, προβλέπει η διοίκηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και θέτει ως προτεραιότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, το προσεχές διάστημα, την ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω αξιοποίησης του ΕΣΠΑ από επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς, καθώς και Προγραμμάτων Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, την αποτελεσματική εξομάλυνση των επιστροφών ΦΠΑ και την επιθετικότερη προβολή και παρουσία της χώρας σε αγορές-στόχους.

 
Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στη γενική συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, δίνει έμφαση στην επίσπευση της απλοποίησης εξαγωγικών διαδικασιών, την ανάγκη εδραίωσης σταθερού και φιλοαναπτυξιακού φορολογικού πλαισίου και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σχόλια