Ελλάδα

Στη Βουλή από το Ν. Μαριά η συνέχιση λειτουργίας των ΚΔΑΠ

Ο  Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά Υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

 Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι εργαζόμενοι στα 323 Κ.Δ.Α.Π. που λειτουργούν σήμερα, έχουν γίνει μάρτυρες της προσπάθειας που συντελείται τον τελευταίο χρόνο για την υποβάθμιση του ρόλου και της σημασίας που έχει η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην ελληνική κοινωνία, με την απαξιωτική και άνιση μείωση κατά 50% (από 2800 σε 1400 ευρώ) του ποσού της επιδότησης ανά παιδί εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τη μεγάλη μείωση που σημειώθηκε στον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών.

Κατόπιν των προαναφερθέντων και μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κ.Δ.Α.Π. διεκδικεί:

1)      Να συμπεριληφθούν τα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. στη συνέχιση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», μέσω της υπαγωγής του στην παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τα επόμενα δύο έτη(2013-2015).

2)      Να γίνει πολιτικός και στρατηγικός σχεδιασμός για την υπαγωγή του προγράμματος στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020, με παράλληλη νομοθετική ρύθμιση που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού.

3)      Να δημιουργηθούν Κοινωνικές Υπηρεσίες  στο οργανόγραμμα των Ο.Τ.Α. και μόνιμες δομές Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. με τη μεταφορά των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τη σταδιακή χρηματοδότηση από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, όπου θα ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι των Προνοιακών Δομών.

4)      Να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που εξυπηρετούνται, ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

5)      Να αυξηθεί  το ποσό της επιδότησης για κάθε εγγεγραμμένο παιδί στα 2.800 ευρώ, όπως ίσχυε.

6)      Να υπάρξει πρόβλεψη νομικού πλαισίου για τον έλεγχο των φορέων υλοποίησης από τον φορέα διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που φτάνουν στους Δήμους για τα Κ.Δ.Α.Π. -και την κάθε Κοινωνική Δομή- θα καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές τους ανάγκες.

 Επειδή , παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις του Συλλόγου των Εργαζομένων τους τελευταίους μήνες προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ώστε το πρόγραμμα να παραταθεί και μετά τον Αύγουστο του 2013 και να υπαχθεί στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020, δεν υπάρχει ακόμα καμία επίσημη διαβεβαίωση ή δέσμευση ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, ο Βουλευτής  Νότης  Μαριάς ζητάει απάντηση,  ενέργειες και σχετική ενημέρωση για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και την αποδοχή των παραπάνω διεκδικήσεων.

Σχόλια