Ελλάδα

Βουλή: Τροπολογία για τις προξενικές αρχές

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή τροπολογία με την οποία εξισώνονται τα καθήκοντα των άμισθων προξενικών αρχών με εκείνα των έμμισθων.

«Διευκολύνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ανάδειξης της χώρας μας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού και κέντρου προσέλκυσης επενδύσεων μέσα από την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από εθνικούς, κοινωνικούς και διεθνείς κανόνες, όρων και κριτηρίων ασφαλείας», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία καταλήγει «συγχρόνως, διαμορφώνονται και οι απαιτούμενες υποδομές για ανάπτυξη του δικτύου του Οικονομικού Ελληνισμού».

Σχόλια