Ελλάδα

ΣΥΡΙΖΑ : Μόνο προσδοκίες η ρύθμιση των 48 δόσεων

Η πολυαναμενόμενη ρύθμιση των 48 δόσεων δημιούργησε προσδοκίες στον ελληνικό λαό οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενό της, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αναλύοντας τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτή και τους όρους της.

  Όπως εξηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ:

 1. Αφήνει εκτός, ένα μεγάλο μέρος οφειλετών, αφού εξαιρεί εκείνους εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη (δηλαδή εξαιρεί τους οφειλέτες ΦΠΑ ακόμα και για μικροποσά).

 2. Επιβαρύνει τους οφειλέτες με ληστρικές προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 15%.

 3. Καθιστά ανέφικτη την τήρηση της ρύθμισης διότι οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι αυστηρές και ανελαστικές και οδηγούν με βεβαιότητα στην απώλεια της ρύθμισης. (Μη καταβολή μιας δόσης σημαίνει απώλεια ρύθμισης, την ώρα που με την προηγούμενη ρύθμιση απαιτούνταν τρεις).

 4. Απαιτεί διασφαλίσεις, πρόσθετες παροχές εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών, που δυσχεραίνουν την ένταξη των οφειλετών.

 5. Η ρύθμιση αυτή δε δίνει λύση στα εκρηκτικά προβλήματα των οφειλετών τα οποία θα επιδεινωθούν με τους νέους φόρους και τα χαράτσια που θα βεβαιωθούν μέχρι το τέλος του έτους. 

Σχόλια