Ελλάδα

"Η Ελλάδα δεν το βάζει κάτω μέσα στην κρίση, ελπίζει, παλεύει καινοτομεί και νικά"

Σε χαιρετισμό του ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης στην τελετή βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία", που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα, επεσήμανε ότι «όπως προκύπτει και από τη συμμετοχή και από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της Εθνικής για την καινοτομία, η Ελλάδα δεν το βάζει κάτω μέσα στην κρίση, ελπίζει, παλεύει, καινοτομεί και νικά», τόνισε επίσης πως μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, «θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση καινοτόμων προτάσεων».  

Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στο θεσμό που καθιέρωσε η Εθνική για τη στήριξη της ελληνικότητας καινοτόμων ιδεών, υπογράμμισε το ενδιαφέρον τού υπουργείου και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και τόνισε την ανάγκη, μέσω της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η Εθνική, για την προώθηση και απορρόφηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιώργος Ζανιάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας υπογράμμισε ότι ο Διαγωνισμός i-bank είναι πρωτοβουλία που έχει ιδιαίτερη αναφορά στο μέλλον της χώρας καθώς πρόκειται για την ενίσχυση και την προώθηση των νέων ανθρώπων και της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών που αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς επεσήμανε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και οι υγιείς δυνάμεις της αγοράς συμβάλλουν με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές πρωτοβουλίες στη διαμόρφωση αντίστοιχου περιβάλλοντος δημιουργίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Σχόλια