Ελλάδα

Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για εργασιακά θέματα

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατέθεσε πρόταση νόμου σήμερα  για «την κατάργηση των διατάξεων περί την απορρύθμιση του δικαίου της καταγγελίας της σχέσης εργασίας» με την οποία προτείνεται η κατάργηση του μνημονιακού νομοθετικού πλαισίου που θεσπίστηκε στη χώρα μας από το 2010 μέχρι σήμερα, με το οποίο οι απολύσεις εργαζομένων, είτε ατομικές είτε ομαδικές έγιναν πολύ πιο εύκολες και πολύ πιο φτηνές για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να ενθαρρυνθεί η αυθαιρεσία τους και οι μαζικές απολύσεις των εργαζομένων με πρόσχημα την οικονομική κρίση, οδηγώντας και εξ αυτού του λόγου την ανεργία σε πρωτοφανή επίπεδα.

 Ταυτόχρονα, με την παρούσα πρόταση νόμου προτείνεται να εξομοιωθούν οι αποζημιώσεις απόλυσης εργατών με αυτές των υπαλλήλων, που είναι μεγαλύτερες, σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Σχόλια