Ελλάδα

Στο 40% η μαύρη εργασία το Α τρίμηνο του 2013

Στους πρώτους 3 μήνες του 2013 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 5.309 επιχειρήσεις από την Επιθεώρηση Εργσίας. Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας, ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έγιναν έλεγχοι είναι 17.189 και ο αριθμός των ανασφάλιστων εργαζομένων που προκύπτει είναι 6.765.

Από τους 6.765, οι 2.600 είναι αλλοδαποί, που αντιπροσωπεύουν το 51,3% του συνολικού αριθμού των αλλοδαπών εργαζομένων, ο οποίος ανέρχεται στους 5.072 για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι.

Οι ημεδαποί ανασφάλιστοι και μη καταχωρημένοι στα ειδικά βιβλία νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού είναι 4.165 και συνιστούν το 34,4% των 12.117 συνολικά ημεδαπών εργαζόμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν.

Το συνολικό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ελεγκτικής δραστηριότητα κατά το Α' Τρίμηνο του έτους 2013, αγγίζει το 39,4% στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Το ΣΕΠΕ επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο επίπεδο αδήλωτης εργασίας δεν δύναται να αναχθεί σε επίπεδο συνόλου της οικονομίας, δηλαδή να αποτυπώσει την πραγματική διάσταση του φαινομένου, καθώς οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται είτε μετά από καταγγελίες είτε σε στοχευμένους κλάδους που η υπηρεσία είχε ενδείξεις ότι εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα.

Μειώσεις μισθών

Στο Α΄τρίμηνο του 2013, 110 επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά 8.875 εργαζομένους, προέβησαν στη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας με μεσοσταθμικό ποσοστό μείωσης μισθών 14,69%.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, 11.655 επιχειρήσεις προέβησαν σε ατομικές μειώσεις μισθών για 33.187 εργαζόμενους αυτών, με μεσοσταθμικό ποσοστό μείωσης 20,14%.

Οι παραπάνω αλλαγές μισθολογικών επιπέδων κατά το Α΄τρίμηνο του 2013, αφορούν συνολικά σε 11.765 επιχειρήσεις και σε 42.062 εργαζόμενους. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας υπερβαίνουν τις 200.000, ενώ οι μισθωτοί εργαζόμενοι ξεπερνούν το 1,5 εκ., σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του ΙΚΑ για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.

πηγη: the press project

Σχόλια