Ελλάδα

Πρόστιμα σε υπαλλήλους που ζημιώνουν το δημόσιο

Πρόστιμα και ποινές σε δημοσίους υπαλλήλους που διαπιστώνεται ότι ζημιώνουν το δημόσιο ταμείο με "παρατυπίες ή μη αποδοτικές και περιττές δαπάνες" προβλέπονται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι υπάλληλοι αυτοί θα καλούνται να αποζημιώνουν την υπηρεσία για το αντίστοιχο ποσό, χωρίς να διευκρινίζεται πώς θα γίνεται αυτό, δηλαδή αν θα προβλέπεται και παρακράτηση του ποσού ή δόσεων από τον μισθό.

Εφόσον διεξαχθεί έλεγχος και διαπιστωθεί από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ότι συμβαίνουν τα παραπάνω, οι υπηρεσίες θα προβαίνουν σε καταλογισμό.

Όσον αφορά τα ποσά, μέχρι 10.000 ευρώ ο καταλογισμός διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δημοσιονομικού Ελεγκτή, από 10.001 -50.000 με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος, από 50.001 - 100.000 ευρώ με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης και για ποσά άνω 100.001 ευρώ και άνω ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΔΕ.

Σχόλια