Ελλάδα

Νομοθετική ρύθμιση του ΠΑΣΟΚ για τις οφειλές του ΕΟΠΠΥ

Σε σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ που έγινε σήμερα, εξετάσθηκε το θέμα της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των προβλημάτων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Αποφασίσθηκε σειρά ενεργειών με πρώτη τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Παπαγεωργόπουλο.


Εξετάσθηκε επίσης η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξόφληση των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τρίτους (φαρμακοποιούς, προμηθευτές, παρόχους υγείας, κ.λπ.).Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ιπποκράτους, είναι χαρακτηριστικό το ότι από το τέλος Απριλίου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αποδώσει στους πιστωτές μόνο το 1/3 των ποσών που του έχει διαθέσει (πιστώσει) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η καθυστέρηση αυτή οδηγεί σε οικονομική ασφυξία σειρά επιχειρήσεων με δραματικές συνέπειες για τους εργαζομένους σ΄αυτές, οι οποίοι δεν πληρώνονται ή απειλούνται με απόλυση.


Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει ότι για λόγους πρόδηλου δημοσίου συμφέροντος, οι οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), προς τους συμβεβλημένους προμηθευτές - παρόχους υπηρεσιών υγείας κ.λ.π., δύνανται να εξοφληθούν άμεσα και μόνο όσο αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που υφίστανται την 31.12.2011 και κατά ποσοστό 70% (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) υπό μορφή προκαταβολής και θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η εκκαθάριση.

Σχόλια