Ελλάδα

Παρέμβαση ΠΑΣΟΚ για τον ΕΟΠΥΥ

Με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να συναντηθεί άμεσα αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατά την σημερινή συνεδρίασή της.
Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι τα προβλήματα εξυπηρέτησης των πολιτών.

 
Αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξόφληση των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τρίτους (φαρμακοποιούς, προμηθευτές, παρόχους υγείας, κ.λπ.), καθώς μέχρι  το τέλος Απριλίου ο οργανισμός είχε αποδώσει στους πιστωτές μόνο το 1/3 των ποσών που του έχει πιστώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους , αποφασίστηκε να κατατεθεί  νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει ότι για λόγους πρόδηλου δημοσίου συμφέροντος, οι οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους προμηθευτές  δύνανται να εξοφληθούν άμεσα και μόνο όσο αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που υφίστανται την 31.12.2011 και κατά ποσοστό 70% (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) υπό μορφή προκαταβολής και θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η εκκαθάριση.

Σχόλια