Ελλάδα

Συντονιστές διεθνούς αντάρτικου πόλεων οι "Πυρήνες"

Ως συντονιστή ένοπλων αναρχικών οργανώσεων σε πολλές χώρες του κόσμου χαρακτηρίζει την οργάνωση «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» έκθεση της Europo σην οποία η οργάνωση σκιαγραφείται ως δημιουργός του διεθνούς επαναστατικού μετώπου και έχει ρόλο διεθνούς αντάρτικου πόλεως.


Η έκθεση αναλύει τις ένοπλες επιθέσεις από οργανώσεις επαναστατικής βίας και αναρχικές οργανώσεις στην Ευρώπη, και τονίζει ότι «οι ένοπλες οργανώσεις έχουν παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία, δηλαδή στο γνωστό μεσογειακό, αναρχικό τρίγωνο».Σύμφωνα με το έγγραφο, το 2012 σημειώθηκαν εντός της ΕΕ 18 ένοπλες επιθέσεις έναντι 37 το 2011 και 45 το 2010. Δηλαδή η μείωση των ενόπλων επιθέσεων μέσα σε έναν χρόνο ήταν της τάξης του 50%.Ως βασικότερη ένοπλη ενέργεια στην Ευρώπη καταγράφεται αυτή της 7ης Μαΐου 2012 με στόχο ανώτερο στέλεχος εταιρείας πυρηνικής ενέργειας στη Γένοβα, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η ιταλική FAI (Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία) η οποία χαρακτηρίζεται ως «μεγάλη απειλή». Μάλιστα στην έκθεση επισημαίνεται η χρήση πυροβόλων όπλων από την FAI και υπενθυμίζεται η δολοφονία με τον ίδιο τρόπο του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια το καλοκαίρι του 2010 από τη «Σέχτα Επαναστατών».


Στο κείμενο επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα το 2012 σημειώθηκε μόνο μία ένοπλη επίθεση και υπήρξε μόνο μία σύλληψη που αποδίδεται στις επιτυχείς ενέργειες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τα προηγούμενα χρόνια.Στην έκθεση της Europol επισημαίνεται επίσης ότι «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνής συντονισμός στη δράση ένοπλων οργανώσεων. Το διεθνές επαναστατικό μέτωπο που δημιουργήθηκε από πρωτοβουλία της "Συνωμοσίας των Πυρήνων της Φωτιάς" έχει μια οριζόντια δομή από άτυπες ομάδες που δεν είναι σε απευθείας επαφή μαζί τους αλλά επικοινωνούν μέσα από κοινές στοχεύσεις».Τέλος, στην έκθεση της Europol σημειώνεται ότι η FAI έχει επαφές με ένοπλες ομάδες ή ιδιώτες σε Ελλάδα, Ισπανία, Χιλή και Ινδονησία.

Σχόλια