Ελλάδα

Εκτός Πανελλαδικών αλλοδαποί μαθητές χωρίς άδεια παραμονής

Αποκλείονται από τις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι αλλοδαποί μαθητές, που δεν έχουν την άδεια παραμονής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες συλλόγων προάσπισης δικαιωμάτων μεταναστών, πολλοί μετανάστες - γονείς μπορεί να έχουν χάσει την άδεια παραμονής τους, λόγω ανεργίας.

Η απαγόρευση ισχύει και για όσα παιδιά μεταναστών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο.

Η σχετική διάταξη από το 2010 ορίζει:

«Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο (VISA) ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο, υποβάλλεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό.

»Όταν ο υποψήφιος είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, κατατίθεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA) ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του υποψηφίου στην Ελλάδα».

Σχόλια