Ελλάδα

Συνάντηση ΠΑΣΟΚ-ηγεσίας ΥΠΕΚΑ για τα αυθαίρετα

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενη από το γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη και τον εισηγητή του ΚΤΕ Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Νίκου Σηφουνάκη, αντιλαμβανόμενη την ανησυχία που έχουν προκαλέσει σε χιλιάδες πολίτες τα περιλαμβανόμενα σε δημοσιεύματα επί της επικείμενης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τη συνταγματικότητα διατάξεων του Ν. 4014/2011 περί αυθαίρετων κατασκευών, συναντήθηκε με τη διοίκηση του ΤΕΕ και του ΣΕΠΟΧ ενόψει της αυριανής συνάντησής του με την πολιτική  ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Επιδίωξη είναι η Πολιτεία να δώσει λύση, εντός του πλαισίου συνταγματικής νομιμότητας, σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, που συνδέεται με την πραγματικότητα της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα μας, που ύστερα από δεκαετίες έγινε προσπάθεια να επιλυθεί, σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής των πολιτών, όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι ο Ν. 4014/2011 προσπάθησε να προσεγγίσει ολοκληρωμένα το τεράστιο αυτό θέμα, εισάγοντας μάλιστα αυστηρές και καινοτόμες διατάξεις, όπως:

? Η απαγόρευση από 21/09/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4014/2012) οποιασδήποτε δικαιοπραξίας εφόσον υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.

? Η συγκρότηση Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων.

? Ο προσδιορισμός και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, στις περιοχές όπου διαπιστώνεται μεγαλύτερη πυκνότητα αυθαίρετων κατασκευών.

? Η καθιέρωση της έννοιας του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Όπως διαπιστώθηκε και κατά τη συνάντηση, προϋπόθεση για την όποια λύση προταθεί είναι η δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ και η επαρκής μελέτη από το αρμόδιο υπουργείο όλων των απόψεων των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα έχουν διατυπωθεί καθώς επίσης και η διασφάλιση των πολιτών που έχουν ήδη προβεί στην τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ιδιοκτησιών τους.

Περαιτέρω προαιπαιτούμενα τόσο για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει με τα αυθαίρετα όσο και για τη γενικότερη κατάσταση του αστικού χώρου (δομημένου και μη) στη χώρα είναι:

? Η άμεση στήριξη των αρμόδιων φορέων του κράτους που θα προωθήσουν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.

? Η ολοκλήρωση του αναγκαίου Προεδρικού Διατάγματος για την Ταυτότητα των Κτιρίων και η αποστολή του στο ΣτΕ, καθώς αυτό θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών, προφυλάσσοντας έτσι τη χώρα από μία νέα γενιά αυθαιρέτων.

? Η  απρόσκοπτη οικονομική και τεχνική στήριξη του υφιστάμενου συστήματος καταγραφής αυθαιρέτων που λειτουργεί το ΤΕΕ καθώς και η δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου αυθαίρετης δόμησης, η εφαρμογή του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και η ενεργοποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδάφισης Αυθαιρέτων που συστάθηκε με το Ν. 3818/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/2011.

? Η έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων  που προβλέπονται από το νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

Σχόλια