Ελλάδα

700.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες μέσα από την επεξεργασία που έχει γίνει από τις Διευθύνσεις Προσωπικού σε όλη τη χώρα, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων αγγίζει τις 700.000.

Από αυτούς οι 621.797 είναι το τακτικό προσωπικό, με τους άνδρες να κατέχουν τα πρωτεία καθώς εργάζονται στο Δημόσιο 332.336 και τις 289.431 γυναίκες να ακολουθούν.

Ηλικιακά η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων βρίσκεται μεταξύ 20 έως 49 ετών, άρα δε μιλάμε για ένα γερασμένο ηλικιακά δημόσιο τομέα.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα προσωπικό 78.950 υπαλλήλων μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου από τους οποίους οι 57.944 εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις έργου, οι 12.757 είναι αιρετοί, 6.491 έχουν άλλες εργασιακές σχέσεις και 1.747 είναι μετακλητοί.

Σχόλια