Ελλάδα

Αλλαγή κριτηρίων για τη Δωρεάν Διανομή Τροφίμων

«Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων απόρων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 279/23460/2013 με την οποία το βασικό κριτήριο συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η ιδιότητα του απόρου και όχι άλλη ιδιότητα (πολυτέκνου κλπ)», τονίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρης στην απάντησή του, μετά από παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, για την αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τους απόρους και αναπήρους του προγράμματος "Δωρεάν Διανομής Τροφίμων".

Το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της Ε.Ε., υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 807/2010 της Επιτροπής "περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης".

Το πρόγραμμα καθιερώθηκε το Δεκέμβριο του 1987, με σκοπό αρχικά, τη διάθεση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση στα Κράτη- Μέλη που επιθυμούσαν να τα χρησιμοποιήσουν ως επισιτιστική βοήθεια για τους απόρους της χώρας τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντική πηγή στήριξης των απόρων της Ε.Ε., ενώ στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ, το πρόγραμμα αναθεωρήθηκε και πλέον είναι δυνατή η πρόσβαση σε προϊόντα από την αγορά.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης: «τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων απόρων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 279/23460/2013 με την οποία το βασικό κριτήριο συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η ιδιότητα του απόρου και όχι άλλη ιδιότητα (πολυτέκνου κλπ). Η εν λόγω ρύθμιση είναι αναγκαία, διότι σύμφωνα με τα προηγούμενα εισοδηματικά κριτήρια δεν αποτυπώνονταν η ιδιότητα του απόρου, με κίνδυνο να ζητηθεί από την Ε.Ε. η επιστροφή της κοινοτικής χρηματοδότησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».

Προσθέτει ακόμη ότι: «η εν λόγω ρύθμιση έχει στόχο να παραμείνει σταθερός ο αριθμός των δικαιούχων, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της διανομής των τροφίμων στους απόρους της χώρας μια φορά το χρόνο με τις ίδιες ποσότητες, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προϋπολογισμού», καταλήγει στην απάντησή του.

Σχόλια