Ελλάδα

Ναι στην πώληση ακινήτων για την εξόφληση χρεών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία επιτρέπεται η πώληση ακινήτων για την κάλυψη οφειλών στο Δημόσιο.

 
Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη προβλέπει ότι οι οφειλέτες του Δημοσίου θα μπορούν να πωλούν ακίνητα ακόμα κι αν το αντίτιμο είναι μικρότερο από το χρέος τους.

 
Ωστόσο, προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να προχωρήσει η μεταβίβαση του ακινήτου, είναι το υπόλοιπο της οφειλής να διασφαλίζεται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου ή από εγγυήσεις τρίτων.

 
Στην απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών διευκρινίζεται ακόμη ότι η βεβαίωση οφειλής θα δίδεται εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για τον οφειλέτη.

Σχόλια