Ελλάδα

Η εφορία ξεσκονίζει τα δάνεια

Eκτεταμένους ελέγχους στα δάνεια για αγορές μεγάλης αξίας ετοιμάζει η Εφορία. Τα στοιχεία θα αντιπαραβληθούν με το περιεχόμενο των δηλώσεων εισοδήματος. Ο σκοπός είναι να εντοπιστούν αποκρύψεις εισοδήματος και αλλοιώσεις "πόθεν έσχες."

Με τα στοιχεία για τις τραπεζικές συναλλαγές θα υπάρχει πλήρης εικόνα για την πραγματική δαπάνη που κατέβαλε κάποιος για την αγορά ενός ακινήτου και έτσι οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα επαναπροσδιορίζουν όχι μόνο το «πόθεν έσχες» αλλά και το τεκμήριο διαβίωσης

Εισβολή «στα άδυτα» των τραπεζών προς αναζήτηση και αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν δάνεια για καταναλωτικές δαπάνες και αγορές ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, ετοιμάζει η Εφορία με στόχο να εντοπίσει περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος και εικονικού «πόθεν έσχες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από πρόταση των τεχνοκρατών της τρόικας για νέου τύπου ελέγχους κυρίως στον χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών (γατροί, δικηγόροι κ.ά.), το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να «φακελώσουν» ύποπτους για φοροδιαφυγή πελάτες τραπεζών με βάση το ύψος των στεγαστικών και καταναλωτικών τους δανείων, το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης και την πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου.

Από την επεξεργασία του υλικού που θα συγκεντρωθεί και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων επικινδυνότητας θα επιλεγούν εκείνοι που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα για την ειλικρίνεια του εισοδηματικού και περιουσιακού τους προφίλ στην Εφορία, με το βάρος να πέφτει στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών τόνιζε χαρακτηριστικά ότι τα στοιχεία από το τραπεζικό αρχείο αποτελούν πολύτιμο οδηγό για τον εντοπισμό φορολογουμένων με πλασματικά εισοδήματα και «αλλοιωμένα» τεκμήρια διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Κι αυτό γιατί οι ελεγκτικές αρχές θα αντλήσουν πρόσθετες πληροφορίες για το οικονομικό προφίλ του φορολογουμένου με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που ό ίδιος προσκόμισε στην τράπεζα για τη λήψη του δανείου και τα οποία θα διασταυρωθούν με τα αντίστοιχα που εμφανίζει στις φορολογικές δηλώσεις.

«Οπλα» ελεγκτών

Ενα από τα βασικά όπλα στα χέρια των ελεγκτών είναι να καταγράψουν επακριβώς με βάση το ύψος των στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων και των αγορών με πιστωτικές κάρτες το συνολικό ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης που καταβάλλει ο πελάτης της τράπεζας και το ποσό αυτό να το αντιπαραβάλουν με το δηλωθέν εισόδημά του για να διαπιστώσουν αν μπορεί να καλύπτεται, συμπεριλαμβανομένων των τεκμηρίων διαβίωσης και των στοιχειωδών δαπανών για την ικανοποίηση των βιοποριστικών αναγκών. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ να πληρώνει στην τράπεζα το ποσό των 600 ευρώ (δηλαδή το 60% του διαθέσιμου εισοδήματος) και με τα υπόλοιπα 400 ευρώ να καλύπτει βασικές καταναλωτικές δαπάνες και να συντηρεί ταυτόχρονα σπίτι και αυτοκίνητο.

Πηγή παρέπεμπε σε έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις τράπεζες για το ύψος της δαπάνης για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των δανείων προέκυπτε μεγάλη απόκρυψη εισοδήματος απο ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό της δόσης που κατέβαλλαν έφθανε μέχρι και το 90% του δηλωθέντος εισοδήματος.

Αγορά ακινήτου

Αποκάλυψη για «πόθεν έσχες» και τεκμήριο διαβίωσης

Με την άντληση στοιχείων για τις τραπεζικές συναλλαγές θα υπάρχει πλήρης εικόνα για την πραγματική δαπάνη που κατέβαλε κάποιος για την αγορά ενός ακινήτου με βάση την αποτίμηση της εμπορικής του αξίας από τους εκτιμητές της τράπεζας και έτσι οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα επαναπροσδιορίζουν όχι μόνο το «πόθεν έσχες» αλλά και το τεκμήριο διαβίωσης.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, το παράθυρο που χρησιμοποιούν φορολογούμενοι για να παρακάμψουν το «πόθεν έσχες» είναι ότι εμφανίζουν στην Εφορία ότι αγόρασαν ένα ακίνητο εξ ολοκλήρου με τραπεζικό δάνειο και έτσι καλύπτουν πλήρως το «πόθεν έσχες».

Με αυτόν τον τρόπο κάνουν «αόρατα» στην Εφορία χρήματα που κατέβαλαν για την απόκτηση του ακινήτου, αφού η εμπορική αξία του ακινήτου είναι αισθητά υψηλότερη από εκείνη που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Υπηρεσιακά στελέχη επισημαίνουν ότι η συλλογή και η αξιοποίηση των στοιχείων από τα αρχεία των τραπεζών για τους δανειολήπτες θα βάλουν φραγμό και σε ένα άλλο κόλπο που χρησιμοποιούν ορισμένοι για την παράκαμψη του «πόθεν έσχες»: λαμβάνουν δάνειο για αγορά ακινήτου με στόχο να δικαιολογήσουν στην Εφορία τη δαπάνη και στη συνέχεια το αποπληρώνουν αποκρύπτοντας έτσι την πηγή προέλευσης των χρημάτων τους.

«Πλέγμα αντικειμενικών κριτηρίων»

«Αλγόριθμος» με στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης

Πέραν των τραπεζικών συναλλαγών για τον έλεγχο των φορολογούμενων, θα χρησιμοποιηθούν οι πραγματικές δαπάνες διαβίωσης με βάση τα στοιχεία από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις (πολεοδομίες, υποθηκοφυλακεία, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.ά.), καθώς και ένα νέο «πλέγμα αντικειμενικών κριτηρίων» όπως το είδος, η έδρα και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος, η οικογενειακή κατάσταση, η ρευστότητα και η οικονομική θέση του φορολογουμένου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι την Παρασκευή θα εκδοθεί η απόφαση με την οποία θα ενεργοποιούνται τα νέα κριτήρια. Από τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες θα δημιουργείται ένα είδος «αλγορίθμου» για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και του ΦΠΑ και θα επιβάλλεται αυτόματος πρόσθετος φόρος σε περιπτώσεις που ο «αλγόριθμος» βγάζει υψηλότερο εισόδημα ή τζίρο από τις φορολογικές δηλώσεις.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα «φακελώνονται» με στοιχεία για τις δαπάνες τους σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις (πολεοδομίες, υποθηκοφυλακεία, εμπορικά καταστήματα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τράπεζες, φορολογικό αρχείο κ.ά.), καθώς και με τη χρήση στατιστικών και οικονομικών παραμέτρων για την επαγγελματική τους δράση.

Εισόδημα

Με αυτό τον τρόπο θα προσδιορίζονται το φορολογητέο εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά με τις φορολογικές δηλώσεις, ο προϊστάμενος της Εφορίας πριν από την έκδοση της πράξης καταλογισμού του πρόσθετου φόρου θα καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση ζητώντας του να καταβάλει τον πρόσθετο φόρο ή αν δεν αποδέχεται το πόρισμα να αμφισβητήσει με παραστατικά και έγγραφα το αποτέλεσμα των ελέγχων.

Υπουργείο Οικονομικών

Στέλνει «ραβασάκια» στους οφειλέτες του Δημοσίου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει το υπουργείο Οικονομικών να στέλνει... ραβασάκια στους οφειλέτες του Δημοσίου. Εν μέσω εορταστικής περιόδου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το «σαφάρι» για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών που έχει ξεκινήσει το υπουργείο, με τους προβολείς των ελεγκτικών μηχανισμών να εστιάζουν στους φορολογουμένους που χρωστούν στο Δημόσιο έως 3.000 ευρώ.

Εν αναμονή της ενεργοποίησης της νέας ρύθμισης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε 48 ή και περισσότερες δόσεις, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συνεχίζει την αποστολή των ειδοποιητηρίων στους οφειλέτες. Μάλιστα στέλνει επιστολές ακόμη και σε όσους χρωστούν πολύ μικρά ποσά της τάξης των 100 με 150 ευρώ.

Με τα ειδοποιητήρια αυτά οι οφειλέτες ενημερώνονται για την οφειλή τους και καλούνται να τακτοποιήσουν τη φορολογική τους εκκρεμότητα το συντομότερο δυνατό. Ο οφειλέτης αρχικά ενημερώνεται ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώσει βεβαιωμένες και μη ρυθμισμένες οφειλές στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλής, η οποία αποτυπώνεται στην επιστολή.

Στην επόμενη παράγραφο έρχεται η ειδοποίηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής. «Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών την 12/04/2013, διαπιστώθηκαν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές σας.

Τα ληξιπρόθεσμα

Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο καλείστε όπως προβείτε άμεσα στην τακτοποίησή του», αναφέρεται στο «ραβασάκι», και ακολουθούν διευκρινίσεις σύμφωνα με τις οποίες οι φορολογούμενοι εφόσον έχουν ανταπαίτηση κατά του Δημοσίου θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι αποδέκτες της επιστολής θα πρέπει να αναμένουν μια δεύτερη ειδοποίηση σε πιο αυστηρό ύφος, με την οποία θα απειλούνται με κατάσχεση περιουσιακών τους στοιχείων αν δεν ρυθμίσουν την οφειλή τους προς το Δημόσιο.

πηγη: ethnos

Σχόλια