Ελλάδα

Πασχαλινά μηνύματα ελπίδας από τον Βαρθολομαίο και τον Θεόφιλο Γ'

Αναφορά στις δυσκολίες που βιώνει ο κόσμος σήμερα κάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζοντας τη σημασία της ελπίδας και της δύναμης που φέρνει η Ανάσταση.

«Την περίοδον της σημερινής γενικής αποσυνθέσεως παγκοσμίως, η ελπίς πάντων των περάτων της γης, η Σοφία του Θεού είναι η παρουσία της ουράνιας συνθέσεως και αρμονίας. Τον καιρόν της καταρρεύσεως και του προσδοκωμένου θανάτου υπάρχει το γεγονός της Αναστάσεως και η ενίσχυσης της πεποιθήσεως επί τον Κύριον», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του.

Τονίζει, επίσης, ότι η Ανάσταση είναι η δύναμη, η ελπίδα και η χαρά για τον κόσμο. «Διά της Αναστάσεως υπερβαίνομεν τον πόνον και την θλίψιν δι' όλα τα κακά της φυσικής επιγείου ζωής. Η Ανάστασις είναι η απάντησις του Θεού εις την απορίων του πληγωμένου από τα δεινά του κόσμου ανθρώπου».

Στο αγιαστικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό, προσκυνηματικό και ειρηνευτικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία των Αγίων Τόπων, αναφέρεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ' στο πασχαλινό μήνυμά του.

Όπως αναφέρει, η Εκκλησία «διδάσκει και εξαγιάζει τους πιστούς αυτής διά των μυστηρίων, φροντίζει τους πτωχούς, εκτρέφει τους πεινώντας και παραμυθεί «τους αποψύχοντας ανθρώπους από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη» (Λουκ. 21, 26), τα θύματα της βίας και της τρομοκρατίας, της οικονομικής κρίσεως και ποικίλης εκμεταλλεύσεως».

«Το έργον τούτο, το αγιαστικόν και φιλάνθρωπον, επιτελεί η του Χριστού Εκκλησία, όπου γης, η δε Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η δεχθείσα πρώτη άφεσιν αμαρτιών διά της αναστάσεως, επιτελεί τούτο εις τους Αγίους Τόπους. Αύτη διακονεί τους Αγίους Τόπους και τους διαβιούντας εις αυτούς πιστούς, επιμελείται τούτων και διαφυλάττει την επ' αυτών κληρονομίαν των Ρωμαίων ορθοδόξων. Κηρύττει διά λόγων και έργων ότι Χριστός ανέστη. Επιτελεί έργον σωτηρίας των πιστών αυτής και έργον συμφιλιώσεως, συνδιαλλαγής και ειρήνης μεταξύ των λαών της Αγίας Γης και της Μέσης Ανατολής», τονίζει στο μήνυμά του ο κ. Θεόφιλος Γ.

Πηγή: in.gr

Σχόλια