Ελλάδα

Έως 15 Μαΐου οι δηλώσεις συμμετοχής για το "Θεσμό Αριστείας"

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διαθέτουν αυξημένα προσόντα (σχολικοί σύμβουλοι, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος κ.λπ.) και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως αξιολογητές στο πλαίσιο της Πράξης "Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", για το έτος εφαρμογής 2012-2013, να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα http://excellence.sch.gr/.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 02/05/2013 έως 15/05/2013.

Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Σχόλια