Ελλάδα

"Υποδειγματικός ο διαγωνισμός για τον ΟΠΑΠ"

Για έναν καθ' όλα υποδειγματικό διεθνή διαγωνισμό, με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, με βάση τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων, μιλάει σε ανακοίνωση, που εξέδωσε, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό τίμημα, τονίζεται ότι «ανέρχεται σε 712.000.000 και αποτελείται από τα 652.000.000, πλέον τα μερίσματα της χρήσης του 2012, ύψους 60.000.000 ευρώ, που θα εισπραχθούν από το Ελληνικό Δημόσιο. Το τίμημα αυτό, αντιστοιχεί σε 18,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της χρήσης του 2013».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ταμείου :

«Η κοινοπραξία EMMA DELTA, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωμένο, κατά 30.000.000 - καταβλητέο σε δόσεις -, τίμημα για την απόκτηση του 33% του ΟΠΑΠ, διαμορφώνοντας έτσι την προσφορά της στα 652.000.000.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 712.000.000 και αποτελείται από τα 652.000.000, πλέον τα μερίσματα της χρήσης του 2012, ύψους 60.000.000 ευρώ, που θα εισπραχθούν από το Ελληνικό Δημόσιο. Το τίμημα αυτό, αντιστοιχεί σε 18,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της χρήσης του 2013.

Τονίζεται ότι εάν δεν ιδιωτικοποιείτο ο ΟΠΑΠ, το Δημόσιο θα εισέπραττε μέρισμα (για τη χρήση του 2013) ύψους μόνο 13.000.000, ενώ για τη δεκαετία θα εισέπραττε μόλις 360.000.000, δηλαδή το 50% περίπου του ποσού που εισπράττει με την αποκρατικοποίηση.

Υπενθυμίζουμε ότι από το 2013 και μετά, το κράτος επέβαλε συμπληρωματική φορολογία 30% επί των μικτών κερδών, που εκτιμάται ότι θα του αποφέρει έσοδα ύψους 6,3 δις. στη δεκαετία - μειώνοντας κατά το ίδιο ποσό και την κερδοφορία του ΟΠΑΠ.

Στην εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, το ΤΑΙΠΕΔ κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και να επιτύχει υψηλό προσφερόμενο τίμημα.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές του, που θα φέρουν ανάπτυξη και ευημερία στον τόπο, απορροφώντας δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους».

Πηγή: newsbeast.gr

Σχόλια