Ελλάδα

Εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας στο νομό Ρεθύμνου

Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια ευκαιρία για τη διευρυμένη δημόσια επικοινωνία των επιστημόνων λογοπεδικών με  το  ευρύτερο κοινό.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και των άλλων ειδικών, για τις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία και για τα δικαιώματά τους. Τη μέρα αυτή, σε όλη την Ευρώπη, πραγματοποιούνται δράσεις για να ενημερωθεί το κοινό για τις διαταραχές του λόγου και τις επικοινωνίας, καθώς και για την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση τους. Μέσα απ' αυτές τις διαδικασίες αναδεικνύεται και ο ρόλος του λογοπεδικού, η επιστημονική του κατάρτιση και η συμβολή του στην πρόληψη και παρέμβαση αυτών των διαταραχών.

Στην επιστήμη της λογοθεραπείας η πρόληψη ασκείται σε πολλά επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο αποτελεί την ενημέρωση του κοινού, αλλά και ατόμων που έχουν μια σημαντική θέση στην ανατροφή των παιδιών (δάσκαλοι, παιδίατροι, κ.ά) για την ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας και για τις καλύτερες συνθήκες για να γίνει αυτή χωρίς αρνητικές συνέπειες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η πρόληψη σημαίνει τον έγκαιρο εντοπισμό των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας, μέσα από διερευνητικές διαδικασίες όπως σταθμισμένα ερωτηματολόγια ή ανιχνευτικά εργαλεία. Στη συνέχεια, σε ένα τρίτο επίπεδο, οι δυσκολίες που έχουν εντοπισθεί θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για να αποφευχθούν βλαβερές συνέπειες στο μέλλον.

Για παράδειγμα, ένα παιδί που παρουσιάζει επιβράδυνση στην ανάπτυξη του λόγου θα πρέπει να εξετασθεί και να αντιμετωπισθεί από τον ειδικό έγκαιρα, διότι μπορεί να αναπτυχθούν  επιπρόσθετα προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι επιπτώσεις μιας πρώιμης καθυστέρησης στην ανάπτυξη του λόγου μπορεί να είναι σύνθετες και πολύπλευρες, για παράδειγμα, μπορεί να είναι γΗ Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας, η 6η Μαρτίου κάθε έτους, θεσμοθετήθηκε από το CPLOL (την λωσσικές, μαθησιακές, κοινωνικές ή και συναισθηματικές. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να προλάβει αυτές τις δευτερογενείς επιπτώσεις.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών οργανώνει πανελλαδικά πολλές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας.

Στο νομό Ρεθύμνου λογοθεραπευτές θα κάνουν δωρεάν ανιχνεύσεις σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

1 Την Παρασκευή 1 Μαρτίου  (9.30 - 12.30) στο Φουρφουρά (Δήμου Αμαρίου) στο Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αγίου Νεκταρίου και

2 Το Σάββατο 2 Μαρτίου (15.30-18.30) στον Πλακιά (Δήμου Αγίου Βασιλείου) στην αίθουσα Κοινωνικών Εκδηλώσεων του καινούριου Δημοτικού Σχολείου

Συμμετοχή για τις ανιχνεύσεις μπορούν να δηλώσουν οι γονείς κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο του Συλλόγου 210-7779901.

Τέλος την Κυριακή 10 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα «Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές Λόγου: έξυπνα παιδιά με δυσκολίες στο λόγο και τη μελέτη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (περιοχή Κουμπές) στις 9.30 π.μ. και είναι υπό την αιγίδα του Τομέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Κρήτης και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ρεθύμνου.

Σχόλια