Ελλάδα

Έως την Παρασκευή στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Έως την Παρασκευή θα κατατεθεί στη Βουλή το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο για δημόσια διαβούλευση. Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να "αναβαθμιστεί", με μεγαλύτερη εμπλοκή στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων.

Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει τις απαιτήσεις στης τρόικας κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Η τρόικα επιθυμεί να τύχει ενιαίας διαχείρισης η αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης Αττικής, από το Σούνιο μέχρι και τον Πειραιά, και για το λόγο αυτό δίνεται στο ΤΑΙΠΕΔ σημαντικός ρόλος στην αξιοποίηση της έκτασης, όπως και στις υπόλοιπες αποκρατικοποιήσεις.

Επίσης μεταβάλλεται το μέτρο των φορολογικών απαλλαγών που δίνονται ως κίνητρα για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Το νομοσχέδιο ξεπερνά τις  100 σελίδες και περιλαμβάνει το νέο αναπτυξιακό νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, τις νέες εταιρείες ειδικού σκοπού αλλά και εγκρίσεις μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, το κείμενο που οριστικοποιείται:

* Εντάσσει ξανά στις διατάξεις του τα υδατοδρόμια. Αρμόδια στελέχη αναφέρουν ότι οι διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία τους θα υπάρχουν στο τελικό σχέδιο.

* Προβλέπει ρήτρα δημοσιονομικής κατάστασης για τα φορολογικά κίνητρα. Πρόκειται για την πλέον επίμαχη διάταξη, η οποία φέρεται ότι φτιάχνεται έως την τελευταία στιγμή και προβλέπει ότι οι φορολογικές διευκολύνσεις θα συνδέονται με την πορεία των εσόδων και του ελλείμματος.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το περιεχόμενό του και υπό την αίρεση αλλαγών που ενδεχομένως γίνουν την τελευταία στιγμή, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

* Ενισχυμένα επενδυτικά κίνητρα.  Προβλέπει ότι θα καταβάλλεται το 100% της επιχορήγησης (από 50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής.

* Οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι συνεχείς, η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς, οι εταιρείες μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους, ενώ για τις μεγάλες επενδύσεις μειώνεται το πλαφόν κύρωσης από τη Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ. 

* Στις στρατηγικές επενδύσεις  δίδεται δικαίωμα άδειας παραμονής 10 ατόμων του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της στρατηγικής επένδυσης. Τα πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη των οικογενειών τους. Προβλέπεται και η  χορήγηση αδειών διαμονής που θα γίνεται και σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα. Η άδεια θα είναι 5ετής και θα ανανεώνεται με ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ. 

* Εισάγεται η δήλωση της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή. Οι αιτήσεις και τα στοιχεία φακέλου θα θεωρούνται πως ισχύουν κατά τεκμήριο και θα εγκρίνονται με ευθύνη του επενδυτή. 

* Προβλέπεται η ίδρυση μίας κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις λεγόμενες στρατηγικές (άνω των 2 εκατ. ευρώ) και για μικρότερες επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ουσιαστικά οι 2 υπηρεσίες ενώνονται). Το Invest In Greece θα λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής για τους επενδυτές. 

* Κίνητρα για επαναλειτουργία εταιρειών που έκλεισαν. Θα λαμβάνουν ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, ακόμη και χωρίς αύξηση της δυναμικότητάς τους. Προϋπόθεση η παραγωγική λειτουργία να έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής.  

* Δίδονται κίνητρα σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Ενισχύονται δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και για ανακύκληση του ύδατος.  

* Στα σχέδια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος τής εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής.    

* Διευρύνονται οι επιδοτήσεις στον τουρισμό, με έμφαση σε θεματικό και υγείας σε δημόσια παρκινγκ, πλωτές εξέδρες, έργα πολιτικού μηχανικού στην ενέργεια.

* Προβλέπονται  ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία αν πρόκειται για ναυπηγήματα «που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις».

* Παλαιά ημιτελή επενδυτικά σχέδια που παρέμεναν εκκρεμή λόγω δικαστικών διαφορών, δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται ξανά. 

* Θεσμοθετείται η ίδρυση εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs) που προβλέπει το μνημόνιο. Ορίζεται μέσα στο νόμο η ίδρυση εταιρείας για το παραλιακό μέτωπο Φαλήρου-Σουνίου παράλληλη με την Ελληνικό ΑΕ. Η "Παράκτιο Αττικό Μέτωπο" θα έχει διάρκεια ζωής 50 έτη με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου. 

Σχόλια