Ελλάδα

Αντισυνταγματική η προσυνταξιοδοτική εφεδρεία

Αντισυνταγματικό και παράνομο κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρεία) στο δημόσιο τομέα που προβλέφθηκε το 2011 με το Μνημόνιο Ι.


Οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν ασχολήθηκαν με το καθεστώς της εφεδρείας των απασχολούμενων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σχόλια