Ελλάδα

Λ. Αυγενάκης για τη διαφημιστική "πίτα" της ΔΕΗ

Στην κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης  της ΔΕΗ σε κεντρικά και περιφερειακά Μέσα αναφέρεται σε παρέμβασή του ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, προς τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, και ερωτά εάν έχει τηρηθεί το ποσοστό κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης και βάσει ποιων κριτηρίων.

Στις διατάξεις του άρθρου 9β του Ν.2328/1995 "Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα" ορίζεται «η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έτσι ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε άλλα μέσα διαφήμισης. Το ποσοστό συμμετοχής των εφημερίδων και περιοδικών στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστο 40% και του ραδιοφώνου τουλάχιστον 10%.

Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον 30%».

Όπως επισημαίνει ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης στην παρέμβασή του, «η νέα διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ προβάλλεται πανελλαδικά τόσο στα κεντρικά όσο και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, παρά την πρόβλεψη της νομοθεσίας σχετικά με την κρατική διαφήμιση, στην οποία αναφέρεται ρητά το ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% της συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, κάτι τέτοιο δεν τηρείται στην εν λόγω διαφημιστική καμπάνια».

Τέλος, ο βουλευτής Ηρακλείου, απευθυνόμενος στον αρμόδιο υπουργό, ερωτά εάν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης από τη διοίκηση της ΔΕΗ, με ποια ποσοστά κατανομής σε περιφερειακά και κεντρικά μέσα ενημέρωσης ανά είδος μέσου (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα) και βάσει ποιων κριτηρίων.

Σχόλια